2007: Het Gariper jubileum jaar!

Voor Garyp is 2007 een bijzonder jaar.

Niet alleen De Rabbelskûte heeft dit jaar iets te vieren, ook Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer heeft iets te vieren.
De Rabbelskûte bestaat in september (ja, écht waar) 10 jaar.
Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer, doet daar een schepje bovenop: zij bestaan dit jaar maar liefst 110 jaar.
Een jaar dus om niet zomaar voor bij te laten gaan, maar om even stil te staan bij de jubileumfeiten.
10 jaar De Rabbelskûte, wie had dat gedacht dat dit mogelijk is in Garyp. Alleen onze voorzitter geloofde in zijn plannen om een dorpskrant op te zetten. Toen hij namelijk dit idee lanceerde in een dorpsbelang vergadering, werd hij lachend aangekeken; wat zeg je nou? Dit meen je toch niet?
Nou, hij meende het wel! En zie het resultaat: 10 jaar De Rabbelskûte. Over kopij is er in die 10 jaar niet te klagen geweest. Alles is niet altijd even interessant voor iedereen, maar er staat altijd wel iets interessants in voor iedereen, al is het soms ‘maar’ een wist-u-datje. Regelmatig moeten we een selectie van de te plaatsen kopij maken, daar de dorpskrant anders veel te dik wordt.
We hopen dat u en wij nog jaren van De Rabbelskûte kunnen genieten.

Dankzij de 12 mannen die op 7 oktober 1897 bijeen kwamen in de Gereformeerde kerk om ‘eene vereniging op te rigten, ten doel hebbende met trompetsgeschal de Heer te loven’ bestaat Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer dit jaar 110 jaar.
Veel is er in die jaren gebeurd; een komen en gaan van leden, perioden waarin opheffing van de vereniging zeer nabij was, een vaandel dat verdwenen is en terug wordt gevonden in een Groninger kroeg, wisseling van dirigenten, onderscheiden van jubilerende leden, benoemen ereleden (thans 3), omzetting van fanfare naar brassband, viering van diverse jubilea, in het bijzonder het 100-jarig bestaan, splitsing in A- en B-korps, een eigen web-site en nog vele andere gebeurtenissen.
De vereniging is nog steeds een bloeiende vereniging. Nieuwe (of oud-)leden en leerlingen kunnen zich natuurlijk altijd aanmelden, om de kunst der muziek maken te beoefenen.

Onderstaand een greep uit de agenda van de jubilarissen.

Agenda jubileum jaar De Rabbelskûte en Looft den Heer

10 maart - Deelname A-korps aan het Bondsconcours te Drachten;
9 april - Begeleiden kerkdienst 2e Paasdag door B-korps;
20 mei - Jubileumoptreden van het B-korps in Het Lichtpunt te Kollumerzwaag;
27 mei - Jubileum Anjerfondscollecte
6 juni - Jubileum Snoepactie;
14 september - Jubileum nummer van De Rabbelskûte;
22 september - Jubileumfeest De Rabbelskûte;
27 oktober - Jubileumconcert met Gurbe Douwstra in Andreastsjerke;

Wellicht zijn er meerdere verenigingen en/of stichtingen die dit jaar een jubileum hebben te vieren.
Laat het ons weten, wij plaatsen graag een (agenda-)stukje in De Rabbelskûte.

Anne Albada (secr.)
en
Anne Albada (secr.)

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de jaargang nr. 3, 9 februari 2007)

 

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk