Jaarwisseling 2006/07

 

Dit jaar is de jaarwisseling in de gemeente Tytsjerksteradiel rustig verlopen.
In Garyp is er dit jaar wederom minder overlast geweest en zijn er minder meldingen bij de politie binnengekomen. Ook in de aanloop naar Oud en Nieuw, zijn er minder overlastmeldingen (denk aan vuurwerk en carbid-schieten) bij de meldkamer van politie binnengekomen dan voorgaande jaren. Een compliment waard dus!

Toch hebben wij ook moeten vaststellen, dat er vernielingen hebben plaatsgevonden in de oudejaarsnacht, in Garyp. In de eerste week van januari 2007, zijn er, in totaal, negen aangiftes binnengekomen van vernielingen, diefstal en brandstichting. Het totale schadebedrag in Garyp is 4.500 euro.

Hierop volgend is een onderzoek ingesteld. In totaal zijn 19 personen gehoord. Van deze 19 personen zijn er zes personen aangehouden. De overige 13 personen verschenen, na uitnodiging, vrijwillig aan het bureau, voor het afleggen van een verklaring. Uiteindelijk zijn er acht verdachten overgebleven. Hiervan zijn twee minderjarig, deze zijn reeds doorverwezen naar bureau Halt. Zes verdachten zijn meerderjarig, tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.

De acht verdachten, zullen tevens aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Voor de jaarwisseling 2007/08 moet het mogelijk zijn, de dalende overlast/schade van de afgelopen jaren voort te zetten. Mogelijk dat wij hiertoe, met elkaar in overleg kunnen treden. Samen moeten wij in staat zijn, de jaarwisseling, voor een ieder feestelijk te laten verlopen!

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan ben ik bereid deze mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Sander Wijnsma

Politie Burgum
Buurtagent Trynwalden, Tytsjerk, Suwald, Garyp en Earnewald

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de jaargang nr. 3, 9 februari 2007)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk