'Ludike Kuiertocht' groot succes

KuiertochtAan de oproep van de nieuwe stichting 'Fryslân moat moai bliuwe' werd zaterdag 17 februari door zo'n 100 inwoners van Garyp gehoor gegeven. Het actiecomité gaat door waar de huis-aan-huis handtekenactie van verleden jaar mee geëindigd is: een duidelijk NEE van meer dan 574 inwoners tegen de nieuw beoogde rondweg van Garyp.

Het plaatselijk shantykoor 'De Skipfeartsjongers' verleende haar medewerking, er werd samen een lied ingestudeerd en enkele sprekers, waaronder een vertegenwoordiger van de 'Stichting It Griene Erfgoed' hebben hun grieven tegen de plannen van 'De Centrale As' nog eens uiteen gezet.

KuiertochtDaarna heeft een groep van zo'n 75 deelnemers de geplande wandeling over de Stinswei (plaatselijk beter bekend als de 'ruilverkaveling') gedaan. Een wandeling die normaal zo vaak door Garipers gedaan wordt, omdat het gebied zo schitterend ruim is en het een prachtig natuurgebied en weidelandschap is. Bovendien is het waterwingebied en dat zegt al genoeg over de natuurwaarde en ecologische kwaliteit van dit gebied. Een kleine 75 deelnemers deden mee aan de 'ludike kuiertocht'. De pers was aanwezig en er volgden interviews voor de radio van Omrop Fryslân.

 

Al met al een geslaagde actie.

Wordt vervolgd.

DSC05406_300x225.jpgOok de Gariper jeugd deed mee, ze maakten onder toeziend oog van Gerbrich Kobus een schilderij van het mooie landschap.
(Later meer daarover, want die actie is hiermee nog niet klaar natuurlijk)

 

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk