Nieuws van Dorpsbelang

Himmeldei 2007

Op zaterdag 17 maart hebben veel dorpsgenoten meegewerkt om het zwerfafval op te ruimen. Alles ligt er weer spic en span bij. Wat je zoal tegenkomt in de bermen langs de weg! Langs de Easterein diverse werkhandschoenen, om de honderd meter een Grolsch beugelfles en even zo vele bifi worst zakjes enz. enz. Het is nu zaak om de boel netjes te houden. Gelukkig dat er ook veel jeugd meedoet met het himmeljen. Daarom buurtverenigingen en een ieder die heeft meegewerkt, bedankt, namens dorpsbelang.

Werkzaamheden aan de vijver

De gemeente Tytsjerksteradiel is van plan om in de komende maanden de vijver aan het Feanhústerpaad op te knappen. Het slib zal worden weggehaald. Er zal een nieuwe beschoeiing worden aangebracht. Het water zal tijdelijk worden weggepompt. Aan de vis-club zal medewerking worden gevraagd om de vissen te vangen en te verplaatsen naar ander water. Ook wordt aan de eigenaar van de tamme eenden gevraagd om deze ergens anders onder te brengen. Met het beoogde resultaat zullen de oevers in tact blijven en zal een schone vijver het gevolg zijn.

Het Bestuur van Dorpsbelang

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.4, 6 april 2007)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk