Stichting Noordelijk Kampioenschap Palingroken

Palingroken op zaterdag 1 september 2007

Zoals inmiddels gebruikelijk is geworden zal ook dit jaar het tweejaarlijks palingrookfestijn weer plaats vinden in Garyp. Op 1 september zal er met een tiental shantykoren een jubileum rookwedstrijd worden gehouden, terwijl er ook een Frysk Shantyfestival gehouden zal worden.
We hebben dus niet alleen de Noordelijke kampioenschappen Palingroken, maar ook het Frysk Shantyfestival, in samenwerking met de Skipfeartsjongers uit het dorp.
De rokers zullen hun kraam opstellen op de Inialoane en de Greate Buorren. Het roken begint om 11:00 uur.Op het plein bij de Unicumwei bij de ingang van het Tsjerkepaed zal een tent worden geplaatst met een podium waar de shantykoren hun liederen ten gehore zullen brengen.
Er is gekozen voor een grootse opzet van het feest omdat het inmiddels voor de vijfde keer is dat er in Garyp een palingrookwedstrijd gehouden zal gaan worden.
Het Unicumplein zal het hart van het feest worden. In samenwerking met de plaatselijke horeca zal het plein worden ingericht als een groot terras waar tafeltjes en stoelen worden neergezet. We gaan er van uit dat het weer mee zal werken en we verwachten een groots feest. Wij hopen dat alle inwoners van Garyp hierbij aanwezig zullen zijn.

Voor meer informatie zie www.nk-palingroken.nl.

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.5, 15 juni 2007)

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk