Nieuws van Dorpsbelang

Garyp in Fûgelflecht

In 1984 is zijn op verzoek van Dorpsbelang een aantal videobeelden gemaakt van Garyp en haar inwoners. Onder meer hebben Teade Douma en Jeen Plantinga de opnames gemaakt. Thans heeft Jeen de videobeelden op DVD geplaatst. Deze DVD is bij hem (red. Brandsmaloane 11, 521851) na 10 juli te bestellen voor de prijs van € 15,00 per stuk.
De DVD duurt ongeveer 100 minuten en bevat de volgende fragmenten:
Ald en nij 83/84; de tinkers; fam Kooistra; froulju’s fer. Sigerswâld; begraffenis; 75 jier Dorpsbelang; de doarpsflagge; fam H. Veenje; Sjongkoar; gym. fan de âlderein; Autocross; soos van de âlderein; autogaraazje, de sinneblom; de Gearuters; Koos Landheer; folksdûnsje; W. Hoekstra jachtbouw; V&V sportdei; 60 jier troud; lêste dei húshâldskoalle; Koos Landheer; it swimbad; it Boartersplak; de Wrâldpoarte; de Sied Fuorge; âlderjûn; braderie; it doarpsfeest; ûngetiid by Jan van der Meulen; de fiskklup; hynders nei de USA; de mollefanger; iepening nije oanbou bakkerij van der Zee; gym útfiering; Griet Feenstra; bakkerij Hoekstra; yntocht Sinteklaas; midwinterbal.
De beelden van toen van zowel de mensen, de verandering, haardracht, kleding en gebruiken zijn zeer de moeite waard om te hebben of om naar te kijken.

Bestuur dorpsbelang

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.5, 15 juni 2007)

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk