IJsbaanvereniging 'Iisnocht'

Vanaf april 2004 zijn wij hard aan het werk geweest om de ijsbaan op een andere locatie te krijgen. Wij hebben u daar zoveel mogelijk over verteld. We zijn hoopvol begonnen maar helaas is het allemaal op niets uitgelopen.

Het laatste alternatief die wij van de Gemeente Tytsjerksteradiel mochten onderzoeken was de locatie op het feestterrein.
Twee medewerkers van de gemeente Tytsjerksteradiel hebben zich over de aanleg gebogen en daar een prachtige tekening van gemaakt. Wij moesten maar uitrekenen hoeveel dat dan moest kosten.
Resultaat: Gezien de grondaanpassing en aanleg van de ijsbaan kwamen de kosten hiervoor op circa € 85.000.

Omdat dit het laatste alternatief was en ook omdat niemand uit Garyp een stukje land beschikbaar had voor ons, hebben we besloten de oude ijsbaan op te knappen. We zijn daar inmiddels mee begonnen. Het land wordt gefreesd, opnieuw uitgevlakt en omzoomd. Er is nieuwe bedrading aangelegd en er zijn extra verlichtingspalen geplaatst. (al gekregen voor de nieuwe ijsbaan).
Met Romke Timmermans zijn we nog aan het onderhandelen om ook wat windkering te creëren d.m.v. struiken of bomen. Verder staat het opknappen van het ijsbaanhokje op de agenda.

Wij hadden het liever anders gezien maar it is net oas!
Wij houden u natuurlijk op de hoogte wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Vriendelijke groeten van het ijsbaanbestuur.

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 1, Jubileumnummer 10-jarig bestaan)

 

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk