Nieuws van Dorpsbelang

De Centrale As
Kanoroutes/fietspaden. Op dit moment zijn de plannen voor een rondweg in een ver gevorderd stadium. Dorpsbelang is door het Projectbureau uitgenodigd met plannen te komen ten aanzien van de verdere inrichting van de omgeving.
Dorpsbelang heeft voorgesteld geluidsarm asfalt te gebruiken. Dat is toegezegd. Daarnaast heeft Gerrit Kuperus de mogelijkheden van fietspaden en kanoroutes onderzocht. Dorpsbelang heeft zijn voorstellen, die hij met verschillende betrokkenen heeft besproken, overgenomen. Voorgesteld wordt:
- het fietspad vanaf het pontje naar Burgum te verlengen (over de polderdijk)
- de Skipfeart bevaarbaar te maken voor kano’s en kleine boten.

N 913
Daarnaast heeft een werkgroep zich bezig gehouden met het verkeersluw maken van de N 913. De werkgroep heeft verschillende voorstellen gedaan. De werkgroep zit o.a. te denken aan versmalling van de N 913 en verandering van de voorrangssituaties. De voorstellen zullen nader worden uitgewerkt en dan worden aangeboden aan wethouder Prins.

Bedrijventerreinen
Er is geen ruimte meer op ons bedrijventerrein voor nieuwe bedrijven. Volgens de gemeente zit een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein er niet in. Wel zijn er eventueel mogelijkheden voor inbreiding. Dit zal per geval moeten worden bekeken. Als dorpsbelang vinden we het belangrijk, dat we de huidige bedrijven voor ons dorp behouden en er voor kleine lokale bedrijven mogelijkheden blijven zich in Garyp te vestigen. In de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen staat te lezen, dat men dit ook belangrijk vindt. Lukt het u als inwoner van Garyp niet een terrein in Garyp te vinden, dan worden we daarover als bestuur graag geïnformeerd.

Rabbelskûte
De Rabbelskûte bestaat 10 jaar en dit zal op zaterdag 22 september a.s. worden gevierd. Ook komt er een speciale jubileumuitgave. We willen de redactie hartelijk feliciteren met dit jubileum. Het is voor een dorp belangrijk, dat er een dorpskrant is. We hebben gemerkt, dat de Rabbelskûte in een behoefte voorziet en we hopen, dat de Rabbelskûte nog vele jaren ons op de hoogte mag houden van het Gariper wel en wee.

Penningmeester on-line
Misschien heeft u gedacht, dat dorpsbelang de afgelopen maanden zonder penningmeester zat, omdat onze penningmeester Lourens Hengst in Afghanistan zat. Dat was niet het geval, want Lourens Hengst beheerde de kas vanuit ‘de zandbak’, zoals hij het zelf regelmatig formuleerde. Als hij ergens zijn mening over wilde geven, kregen we een mailtje van hem. Dus op afstand was hij er toch bij.

Afscheid Egbert Hadderingh
Egbert Hadderingh is in de junivergadering van dorpsbelang afgetreden als voorzitter. Met veel inzet heeft hij de afgelopen jaren leiding gegeven aan het bestuur en we willen hem daarvoor hartelijk dank zeggen. Zijn deskundigheid en voortvarendheid zullen we missen.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt:

Voorzitter: Jan Sijtsema
2e Voorzitter: Wim van Rangelrooij
Secretaris: Heidi van der Woude
Penningmeester: Lourens Hengst
Bestuursleden: Klaas de Jong
Annet Raap en Rennie Wagenaar

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 1, Jubileumnummer 10-jarig bestaan)

 

 

totop

'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.4 van 14 mei 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 9 juli 2021.

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 2 juli 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp. Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

-16-05 t/m 22-05 Longfonds
-30-05 t/m 05-06 Prins Bernhard Cultuurfonds
-06-06 t/m 12-06 Epilepsiefonds
-13-06 t/m 19-06 Rode Kruis
-20-06 t/m 26-06 Maag Lever Darm Stichting
-27-06 t/m 03-07 Nationaal MS Fonds


garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk