Dorpskrant Garyp viert 10-jarig jubileum

 

Afgelopen zaterdag 22 september heeft de redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” te Garyp, het 10-jarig jubileum van de dorpskrant in het dorpshuis It Geahûs groots gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een nieuwe voorkant ontworpen.Het eerste exemplaar van de vernieuwde dorpskrant is aangeboden aan wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel en de voorzitters van dorpsbelang Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp.

2007091035rijpstra_SM.jpg KlaasJansma Tussendoor zorgde de foto-wedstrijd voor veel vermaak. Foto’s van redactieleden waren aangevuld met foto’s van diezelfde redactieleden toen men nog in de peuterleeftijd zat. De aanwezigen moesten hierbij de juiste combinatie’s zoeken. De winnaar wordt binnenkort bekend gemaakt.

Klaas Jansma was aanwezig om de tevredenheid van de lezers over de opzet van de Rabbelskute te peilen. Men was hierover erg tevreden. Maar op zijn eigen humorvolle manier daagde hij aanwezigen toch uit, om met kritiek en ideeën te komen. De Rabbelskute mocht wat meer open, hier en daar iets scherpere discussie krijgen. De redactie zal hiermee aan de slag. De avond is muzikaal opgeluisterd door het duo Melody.

 

foto2 zaal Het motto van de dorpskrant is: De redactie, dat zijn we allemaal! Daarom kreeg men naast het jubileumnummer ook een pen aangeboden, om dit te onderstrepen. Hiermee nodigt de redactie iedereen uit om zelf ook de pen ter hand ter nemen en kopij aan te dragen. Aanstaande maandag ligt De Rabbelskute met jubileumpen bij alle Garyper dorpsbewoners op de mat.

 

Bron: ingezonden door redactie 'De Rabbelskûte'

totop

 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding