Nieuws van Dorpsbelang

 

Structuurnota
De gemeente Tytsjerksteradiel stelt met de inbreng van zoveel mogelijk inwoners een nieuwe structuurnota op. In dit kader zijn/worden verschillende middagen/avonden belegd.
Meer informatie kunt u vinden op www.t-diel.nl/finsteropromte. Als bestuur zullen we de punten, zoals verwoord in onze dorpsvisie, inbrengen.

Bezoek van B&W.
Op 18 december a.s. brengt het College van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan Garyp. Op de bestuursvergadering van november zullen we de gesprekspunten vaststellen, maar suggesties zijn natuurlijk welkom.

Clustering van voorzieningen
De ingestelde werkgroep is bereid de verdere mogelijkheden ten aanzien van een clustering van voorzieningen nader te onderzoeken. Met name zal nagegaan worden, of er voldoende animo is om deel te nemen aan een eventuele clustering.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is gepland op maandagavond 18 februari as. in It Geahûs.

J. Sijtsema, voorzitter
521143

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 2, 9 november 2007 )

 

 

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk