Nieuws van Dorpsbelang

 

Structuurnota
De gemeente Tytsjerksteradiel stelt met de inbreng van zoveel mogelijk inwoners een nieuwe structuurnota op. In dit kader zijn/worden verschillende middagen/avonden belegd.
Meer informatie kunt u vinden op www.t-diel.nl/finsteropromte. Als bestuur zullen we de punten, zoals verwoord in onze dorpsvisie, inbrengen.

Bezoek van B&W.
Op 18 december a.s. brengt het College van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan Garyp. Op de bestuursvergadering van november zullen we de gesprekspunten vaststellen, maar suggesties zijn natuurlijk welkom.

Clustering van voorzieningen
De ingestelde werkgroep is bereid de verdere mogelijkheden ten aanzien van een clustering van voorzieningen nader te onderzoeken. Met name zal nagegaan worden, of er voldoende animo is om deel te nemen aan een eventuele clustering.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is gepland op maandagavond 18 februari as. in It Geahûs.

J. Sijtsema, voorzitter
521143

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 2, 9 november 2007 )

 

 

totop

 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding