(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.5, 2 juni 2006)

De leefbaarheid in Garyp

Burgers, ondernemers, winkeliers, de kerken en de verenigingen hebben elkaar nodig!

Leefbaarheid is een groot woord. Wat versta je er onder? Als een dorp leefbaar is moet je er in elk geval met plezier willen wonen. Goede verbindingen horen daarbij. Er moet wel wat te doen zijn. Er moeten verenigingen zijn, waar het leuk is dingen gezamenlijk te doen. Er moeten kerken en scholen zijn, want wat is nou een dorp zonder kerk of school. Er moeten verenigingen zijn, waar je gezellig in je eigen tijd leuke dingen kunt doen. Er moeten ook voorzieningen zijn. Tenminste een dorpshuis en zo mogelijk een café en een snackbar. Maar ook sportvoorzieningen, een huisarts en zo mogelijk een fysiotherapeut. Maar ook voorzieningen als winkels en kleine bedrijfjes vormen mede het hart van een dorp.

Als de burgers wegtrekken kunnen andere voorzieningen ook niet langer bestaan. Maar stel dat de middenstand in elkaar klapt en iedereen is aangewezen op de grotere kernen in de buurt! Uit de dorpsenquête blijkt dat de sociaal zwakkeren dan eerst de dupe zijn. Zonder auto en bus ben je wel aangewezen op de plaatselijke voorzieningen. Maar de middenstand heeft ook een belangrijke sociale functie in het dorp. Ten eerste zijn ze vaak een punt waar mensen elkaar treffen en het dorpsnieuws en wel en wee bespreken. De middenstand zorgt er ook voor dat evenementen in het dorp in stand blijven. Zo zorgt de OVG in Garyp samen met dorpsbelang voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht. Maar ook de jaarlijkse nachtbraderie en de kerstmarkt zijn te danken aan de middenstand. Bovendien zorgt de middenstand er voor dat er advertenties komen in de krantjes van de verschillende verenigingen, zodat die financieel ook weer goed kunnen draaien. De sociale en economische verwevenheid is groot en dat maakt een dorp leefbaar.

Toch maken veel dorpsgenoten duidelijk in de dorpsenquête dat ze bezorgd zijn over het voortbestaan van de middenstand. Veel mensen gaven aan dat ze de winkel van Wâte Smedes erg missen. De Rabobank stelt niets meer voor, het postkantoor is verdwenen en Unicum is gesloten. Gelukkig hebben Sjoerd Wagenaar en Romke's rijwielhandel onderdelen van Wâte Smedes winkel overgenomen en heeft Siep Bijlsma postkantoor taken overgenomen. Toch blijven burgers zich zorgen maken over het voortbestaan van de middenstand en de middenstanders zelf nog het meeste. Want wie is de volgende winkel die gaat sluiten? Onlangs riep een OVG-lid vertwijfeld: "Moeten we niet meer aan promotie doen in ons dorp, voordat de laatste winkel sluit?

Toch heeft Garyp nog een florerende middenstand vergeleken met andere dorpen in de buurt en op het platteland, maar dat willen we ook graag zo houden. Uit de dorpsvisie blijkt dat willen we in 2015 nog dezelfde voorzieningen hebben, dat het aantal inwoners dan moet doorgroeien naar 2500. Gezien de gezinsverdunning en de neerwaartse demografische ontwikkeling zal dat moeilijk te realiseren zijn. Maar dorpsbelang zal zich wel inzetten om groei te realiseren.
Ook het koopgedrag van de Garipers is in belangrijke mate bepalend voor het voortbestaan van de middenstand. We hebben ook niets aan 600 nieuwe inwoners, die alleen in Burgum en Drachten boodschappen doen. Ook de autochtone Garipers gaan steeds vaker 'vreemd' en worden gesignaleerd in winkels in Burgum etc. Een keertje 'vreemdgaan' is niet erg, als we maar zoveel mogelijk die dingen, die in Garyp te koop zijn, hier ook daadwerkelijk kopen! Pas dan kunnen middenstanders ons blijven bedienen. Ook de sociaal zwakkeren en mensen zonder auto, die met name op de eigen middenstand zijn aangewezen.. Dan behouden we ook de activiteiten in het dorp en krijgen verenigingen advertentiegeld binnen.

Ook de middenstanders kunnen er wat aan doen om mensen hier te houden. Dat kan zijn het aanbieden van producten met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Het kan ook gaan om goede service, zoals de Sparwinkel of de SRV-man dat biedt. Overleven kan ook door je cirkel van invloed te vergroten, zodat ook mensen uit andere dorpen in Garyp hun producten kopen. Zo kan Pals met zijn slagerij lang overleven met zijn beroemde barbecue en party service, waarmee hij in verre omstreken een goede reputatie opgebouwd heeft. Ook andere winkels zouden kunnen kijken of ze niet een specialiteit kunnen aanbieden, waar ook niet Garipers op afkomen. Of waarmee ze juist de eigen dorpsbewoners vasthouden.

Zo zien we dat de groei van het dorp, het koopgedrag van de inwoners en de ondernemingsgeest van de middenstanders belangrijke elementen zijn om onze middenstand in stand te houden of mogelijk nog te doen groeien. Daarbij zijn ook de verenigingen en uiteindelijke alle bewoners gebaat en blijft Garyp een leefbaar dorp.

In een leefbaar dorp heb je elkaar nodig!

Gjalt Faber

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk