(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.7, 1 december 2006)

De Gariper fan it jier

Zes jaar geleden is Jan Foppes de Vries door de dorpsbewoners genomineerd tot ‘Gariper fan it jier 2000’, dankzij zijn inzet voor ouderen, zieken en gehandicapten. Twee jaar later is Cor de Vries gekozen als ‘Gariper fan it jier’ 2002 vanwege zijn inzet voor vele verenigingen. Hij speelde vooral in de opstartfase vaak een grote rol. Soms bleef hij echter ook nog jaren voorzitter. In 2004 was het Joukje Smedes, die het predikaat ‘Garypster fan it jier’ in de wacht sleepte. Joukje werd gekozen omdat ze volgens een aantal inwoners van grote betekenis is geweest voor zieken en alleenstaanden en mensen in nood.
Als redactie Rabbelskûte willen we om de twee jaar een nieuwe ‘Gariper fan it jier’ kiezen.

Wie wordt de Gariper/Garypster fan it jier 2006?
We denken vooral aan mensen, die de afgelopen tijd zeer waardevol zijn geweest voor de leefbaarheid van het dorp. Bijvoorbeeld door actief te zijn in het verenigingsleven, de sport, op kerkelijk of politiek terrein of op sociaal-maatschappelijk gebied.
Er zijn ook mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur of andere activiteiten, zoals het inzetten minderheden, gehandicapten, sociaal zwakkeren of het inzetten voor mensen in arme landen.

U kunt een man of een vrouw nomineren of misschien wel een echtpaar of een jong stel, een jongen of een meisje. Maar u kunt ook een groep of een vereniging nomineren, die zich volgens u bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.
De redactie van de Rabbelskûte wil dat soort mensen in het zonnetje zetten en hun een trofee aanbieden.
We doen dit door middel van de verkiezing van:

De Gariper fan it jier

De lezers van de Rabbelskûte hebben het voorrecht mee te doen aan de verkiezing.
Gebruik daarvoor het inlegvel in de Rabbelskûte en vermeld duidelijk de argumentatie van uw keuze.
Inleveren formulier met uw keuze: A. Albada, Feanhústerpaad 12
Uiterste inleverdatum: vrijdag 22 december

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de Jaargang Nr.7, 1 december 2006)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk