Start van de bouw van 15 seniorenappartementen

(uit: Leeuwarder Courant, vrijdag 21 januari 2005)

 

 

De schep ging de grond in voor de start van de bouw van vijftien seniorenappartementen in Garyp. Van links naar rechts Cor de Vries van de seniorencommissie, Egbert Hadderingh van dorpsbelang, directeur Sake Lageveen van Woonbedrijf Oost en burgemeester Polderman.

Foto LC/Paul Janssen

GARYP - Door allerlei tegenslagen heeft het liefst acht jaar geduurd, maar gisteren kon dan eindelijk de schep in de grond voor de bouw van vijftien seniorenwoningen in Garyp. Het is het begin van een inhaalslag. Tytsjerksteradiel is van plan meer woonvormen voor senioren te realiseren in Hurdegaryp, Gytsjerk en Eastrum. De vraag naar dergelijke woningen neemt sterk toe.

Dat merken de buurgemeente van Leeuwarden nog eens extra, omdat de bouw voor senioren in de hoofdstad achter blijft. ,,Het is jammer dat Leeuwarden dat niet in ziet", zei burgemeester Gerrit Jan Polderman. ,,Mensen trekken nu weg uit het gebied en dat is jammer". Op omliggende centrumdorpen als Burgum, Stiens en Grou rust volgens hem de taak ,,met lef en flexibiliteit" te bouwen.

De nieuwbouw in Garyp vindt plaats aan de Unicumwei, waar voorheen foeragebedrijf Wijmenga was gevestigd. Woonbedrijf regio Oost bouwt de woningen voor €2,5 miljoen. Vier komen in de verkoop, de rest gaat in de verhuur.

De gemeente heeft belangrijk bijgedragen in de totstandkoming van het pro­ject, door de onrendabele aankoop van het terrein voor haar rekening te nemen. Een kink in de kabel was de brandstichting tijdens de jaarwisseling 2002-2003 in een leegstaande villa van de bouwvereniging. De kosten werden er alleen maar hoger door.

Uiteindelijk biedt het project nu zes appartementen op de begane grond en negen appartementen op de eerste verdieping. Een centrale lift geeft toegang tot de verdieping, er is een centrale ingang, een ontmoetingsruimte en een overkapte binnenplaats. De huurprijzen variëren van €542 tot €579, de koopprijzen bedragen €145.000 en een bijzonder grote woning kost €210.000.

Woonbedrijf regio Oost, een onderdeel van Corporatieholding Friesland, start in Garyp een onderzoek naar de huidige woningvoorraad voor ouderen en de behoefte aan dergelijke woningen in de komende 25 jaar, aldus directeur Sake Lageveen. Ook de behoefte aan zorg wordt daar bij betrokken, gezien het feit dat steeds meer ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De ouderenzorg speelt hier met zorgsteunpunten op in.

Lageveen: ,,Het zit er dik in dat we een groot aantal woningen moeten aanpassen, of misschien zelfs door nieuwbouw vervangen." Vooral de woningen uit de jaren zestig en zeventig schieten te kort. De woningen moeten drempelvrij zijn, extra brede deuren hebben, aangepast sanitair en ruimten waar een rolstoel nog kan manoeuvreren.

(uit: Leeuwarder Courant, vrijdag 21 januari 2005)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk