(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

Nieuwjaarsreceptie / Gariper fan it jier

De activiteitencommissie van it Geahûs heeft 7 januari een gezellige avond georganiseerd vanwege het nieuwe jaar. Garipers zijn in de gelegenheid gesteld elkaar nog een gelukkig nieuwjaar te wensen, voor zover dit nog niet was gebeurd. Met enige muzikale omlijsting is er is dit een geslaagde avond geworden.

Ondanks de ietwat tegenvallende toeloop in het begin van de avond waren er rond een uur of tien heel wat mensen getuige van de nieuwe Gariper fan it jier. Het aantal inzendingen voor deze verkiezing was nagenoeg gelijk aan de vorige keer (jan. 2003) maar was wel veel diverser. Uit de inzendingen is uiteindelijk Joukje Smedes – de Haan gekozen tot Gariper fan it jier. Zij is niet veel op de voorgrond actief, maar doet juist ‘in de schaduw’ ontzettend goed werk voor diverse mensen.

Het verzorgen en het steunen van andere hulpbehoevende mensen uit haar omgeving en werkzaamheden voor de kerk was de inzenders bijzonder opgevallen. Joukje was totaal verrast.
Gjalt Faber overhandigde de trofee onder toeziend oog van o.a. Actief en Kanaal 30.

Johan van Rangelrooij

 

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.3, 18 februari 2005)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk