IJsbaanvereniging Garyp “Iis Nocht”

In december hebben wij u onze werkzaamheden toegelicht die tot dan toe waren verricht door het bestuur van “Iis Nocht”.
Het is inmiddels al weer april, dus tijd om u op de hoogte te brengen over de huidige stand van zaken over de eventuele verplaatsing van de ijsbaan van ons dorp.

Van de, door de gemeente aangewezen, vier percelen die in aanmerking kwamen voor een nieuwe ijsbaan is het bestuur nu in onderhandeling over twee percelen die geschikt zijn voor aanleg van een ijsbaan. Deze percelen zijn “Koutenburg” (weiland ten oosten van Koutenburg) en perceel “Ielke Boonstraloane” (weiland tussen de huisnummers 12 en 14). De voorkeur gaat uit naar “Koutenburg”, de belangrijkste redenen hiervoor zijn:
- Verkeersveiligheid. (kinderen kunnen hier veelal zelfstanding naar toe)
- Afmeting. (hier kan een normale 400 m. baan gerealiseerd worden)
- Kosten. (aanleg en onderhoud is door o.a. de aanwezige hogere leemlaag minder intensief)

Wij hebben daarom 7 maart 2005 een verzoekschrift bij de gemeente ingediend om toestemming te geven de ijsbaan te verplaatsen naar het perceel ten oosten van Koutenburg met het perceel Ielke Boonstraloane als tweede optie. Ook hebben wij verzocht in aanmerking te willen komen voor gemeentelijke subsidie omdat geldelijke steun hard nodig is om de verplaatsing van de ijsbaan te realiseren. Over ongeveer 6 weken kunnen wij hier een antwoord op verwachten.
Als de gemeente ons tegemoet komt met een perceel én een financiële bijdrage dan zijn we er helaas nog niet! Omdat……

…… onze vereniging niet genoeg financiële middelen heeft om alles te kunnen bekostigen. Wij gaan daarom sponsoren zoeken én vragen t.z.t. ook een bescheiden bijdrage (vrijwillig) van al onze dorpsgenoten.

…… onze vereniging mankracht te kort komt. Wij vragen daarom minimaal twee bestuursleden die ons kunnen ondersteunen met de eventuele verplaatsing van de nieuwe of opknappen van de oude ijsbaan en het onderhoud daarvan.

Kunnen wij ook rekenen op vrijwilligers die niet in het bestuur willen maar de ijsbaan een warm hart toedragen en wel willen helpen met hand en spandiensten?

We vragen daarom alle vaders en opa’s van Garyp het bestuur een handje te helpen. Wij redden het niet alleen en hebben uw hulp nu hard nodig!!

Dus bel of mail ons a.u.b. !!!

Vriendelijke groeten van Jan, Freerk, Cees, Dulleke, Griet en Lia
Tel: 521073 (Jan Wijkstra) Tel: 521587 (Griet de Boer)
Email: lgroen@freeler.nl (Lia Groen)

Ps. Omdat het nu nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren met de ijsbaan hebben wij de ledenvergadering gepland in oktober/november 2005.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.4, 22 april 2005)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk