(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.4, 26 maart 2004)

Informatie van de Gemeente

 

Herinrichting terrein "Smedes" aan de Lytse Buorren van start

In het kader van de dorpsvernieuwing wordt binnenkort gestart met de totale herinrichting van het terrein "Smedes". Zoals elke Gariper weet, was het bedrijf Smedes de laatste jaren uit zijn jasje gegroeid waardoor dit bedrijf te dominant werd in de woonomgeving aan De Lytse Buorren.
Alweer ruim een jaar geleden werden Smedes en gemeente het eens over een verplaatsing van het bedrijf. Eind vorig jaar is Smedes vetrokken naar het bedrijfsterrein in Sumar.
Ondertussen zijn de objecten gesloopt en heel binnenkort zal de grond worden gesaneerd. Want de bedoeling is dat de firma Groothuis uit Almelo een negental nieuwe woningen op deze plek gaat realiseren. Het project bestaat uit zes halfvrijstaande woningen, bereikbaar vanaf de Ljippenstâl en drie vrijstaande woningen aan de Lytse Buorren. Voor het kunnen bouwen van deze woningen is natuurlijk een bouwvergunning nodig.
Omdat de locatie Smedes als bedrijfslocatie stond gepland moet dit worden veranderd in een woonbestemming. Zodoende kan via een zogeheten artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening procedure de nieuwbouw op korte termijn ook juridisch mogelijk worden gemaakt.
Naar verwachting zal Groothuis (op zijn vroegst) eind april kunnen starten met de nieuwbouw.
Omdat de woningen tegenwoordig met behulp van grote machines in korte tijd worden gebouwd en de locatie midden tussen de bestaande woningen is gelegen, bestaat het risico dat er schade zal kunnen ontstaan aan belendende woningen.
Alhoewel wij denken dat dit niet zal gebeuren (Groothuis is zeer ervaren in het realiseren van zogenoemde inbreidingslocaties) kunnen we de bewoners wellicht gerust stellen met de mededeling dat Groothuis goed is verzekerd tegen onverhoopte schade bij nieuwbouwactiviteiten. Wanneer omwonenden vragen of klachten hebben tijdens de nieuwbouw kan men contact opnemen met Groothuis op het telefoonnummer 0546-480000.
En natuurlijk kunnen Garipers te allen tijden terecht bij onze publieksafdeling Bouwen en Wenjen (telefoon 0511-460822/823, e-mail: balievg1@t-diel.nl) voor vragen over de procedure. Onlangs is ook de grond voor vrijstaande woningen aan het Skeanpaad en de Sânhichte grotendeels verkocht. Dus ook hier binnenkort de nodige activiteiten.

Bouwen en Wenjen
Gemeente Tytsjerksteradiel.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.4, 26 maart 2004)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk