(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.1, 15 oktober 2004)

Starterswoningen Garyp in voorjaar 2005

Stand van zaken uitgifte bouwgrond en projectontwikkeling Woningbouw Garyp.

Terrein Smedes
De woningbouw van Groothuis B.V. op het voormalige terrein van Smedes aan de Lytse Buorren en de Ljippenstâl is nagenoeg gerealiseerd. In plaats van drie vrijstaande woningen aan de Lytse Buorren is uiteindelijk gekozen voor twee halfvrijstaande en één vrijstaande woning zodat de beschikbare ruimte beter benut kan worden.
Centrum
De benodigde planologische procedures voor de inrichting van de hoek Inialoane/Greate Buorren en bijbehorende bebouwing zijn in volle gang. Met de meeste Garipers hoopt de gemeente dat de plannen volgend jaar daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden!
Reguliere dorpsuitbreiding
In de reguliere dorpsuitbreiding aan de Sânhichte en het Skeanpaad is nog ruimte voor de bouw van 14 halfvrijstaande woningen. Hier zullen in opdracht van de gemeente onder andere vier zogenoemde starterswoningen worden gebouwd. Deze woningen zijn bedoeld voor Garipers die voor het eerst op zoek gaan naar een koopwoning. Omdat de woningen speciaal voor deze doelgroep goedkoop worden opgeleverd, geldt een aantal bijzondere voorwaarden. Zo wordt er een bovengrens aan het (gezamenlijke) belastbare inkomen gesteld en mag de woning, binnen 3 jaar na aankoop, niet worden doorverkocht. Bedoeling is dat de woningen (met alle toebehoren) niet meer zullen kosten dan rond de € 140.000 (liefst nog minder!), natuurlijk vooral afhankelijk van de duurzame kwaliteit. Voorts komen er nog 10 halfvrijstaande woningen in een verschillend marktsegment.
De selectie van een geschikt bouwbedrijf vindt momenteel plaats. Bedoeling is dat de woningen in het voorjaar van 2005 kunnen worden gebouwd. Inschrijven voor dit project kan geheel vrijblijvend bij Bouwen en Wenjen (telefoon 0511-460822/823, e-mail balievg1@t-diel.nl, bezoek: dagelijks van 08:30 tot 16:00 uur, tussen de middag en op dinsdagmiddag gesloten, op maandagavond geopend van 18:30 tot 20:30 uur).

Gemeente Tytsjerksteradiel

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.1, 15 oktober 2004)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk