Bouwen en Wenjen, Gem.Tytsjerksteradiel

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.2, 10 december 2004)

Stand van zaken uitbreidingsplan Sânhichte, Skeanpaed

De bouwkavels gelegen aan de Sânhichte/Skeanpaad bestemd voor vrijstaande woningbouw zijn dit voorjaar reeds uitgegeven. De meeste woningen zijn dan ook al in een ver gevorderd stadium. Ondertussen zijn echter ook de plannen voor de 14, nog te bouwen, halfvrijstaande woningen verder ontwikkeld.

Project Starterswoningen
De gemeente is er, dankzij goede onderhandelingen met (lokale) bouwbedrijven, in geslaagd om een speciaal project voor starters op de koopwoningmarkt te ontwikkelen. In samenwerking met bouwbedrijf Zijlstra te Burgum wordt een project gerealiseerd van vier relatief goedkope halfvrijstaande koopwoningen. De woningen, met een leefinhoud van circa 385 m3, met een aangebouwde bijkeuken en garage, inclusief grond (kavels circa 300 m2), zullen rond de € 135.000,-- (V.O.N.) gaan kosten. De woningen zijn bedoeld voor Garipers die voor het eerst een woning gaan kopen en een gezamenlijk belastbaar inkomen genieten van minder dan € 35.000,-- (voor alleenstaanden maximaal € 30.000,--). Aanvraagformulieren voor een speciaal “bericht van toelating” zijn bij Bouwen en Wenjen verkrijgbaar.

Project vier halfvrijstaande woningen Zijlstra
Zijlstra Bouw te Burgum zal naast de vier starterswoningen nog een viertal halfvrijstaande woningen bouwen. Deze woningen zijn van hetzelfde kaliber als de starterswoningen, zij het dat er een aantal meeropties in het standaardpakket wordt meegenomen. Onder andere in verband daarmee zijn deze woningen duurder dan de starterswoningen, richtprijs circa € 150.000,-- (V.O.N.) maar nog steeds aantrekkelijk voor mensen die zich niet (meteen) een (te) dure koopwoning kunnen (of willen) permitteren doch wel op zoek zijn naar een ruime gezinswoning.

Project zes halfvrijstaande woningen G. de Haan & Zn.
Bouwbedrijf G. de Haan & Zn. te Garyp zal volgens een concept van architect Sytsma & Feekes te Leeuwarden een zestal hoogwaardige halfvrijstaande woningen bouwen langs de rand van het uitbreidingsgebied. Deze woningen, in een hoger marktsegment, zullen waarschijnlijk rond de € 170.000,-- (V.O.N.) gaan kosten, prijs afhankelijk van eventuele meeropties.

De woningen worden tzt door of via de bouwbedrijven verkocht. In eerste aanleg is men echter gehouden aan de gemeentelijke inschrijflijst. Op datum van (oorspronkelijke) inschrijving bij de gemeente zullen de woningen worden toegewezen aan belangstellenden.

Mocht u belangstelling hebben voor deze woningen en u staat nog niet bij de gemeente ingeschreven, laat het dan zo spoedig mogelijk weten. Bij Bouwen en Wenjen worden graag uw persoonlijke gegevens aan de (wacht)lijsten toegevoegd! Natuurlijk is inschrijven geheel vrijblijvend.

Bouwen en Wenjen

Gemeente Tytsjerksteradiel

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 8ste Jaargang Nr.2, 10 december 2004)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk