Uit: Actief, 22 oktober 2003

Henk Kroes, Hylke Speerstra en anderen

Fietstocht in mei naar en voor Roemeens dorp

GARYP/EARNEWALD - De Stichting Hulpgoederen Roemenië uit Earnewâld en Garyp zet het plan door voor een sponsor-fietstocht van Fryslân naar het dorp Schitu-Stavnic in Roemenië. Aan deze 3000 kilometerlange tocht doen zeker veertien mensen mee, onder wie Henk Kroes en Hylke Speerstra. De verwachting is dat de tocht in drie weken kan worden volbracht. De fietsers worden begeleid door zes anderen in drie auto's, inclusief een vrachtwagen voor de fietsen ('s nachts) en het tentmateriaal (overdag).

Baukje de Jong uit Aldegea, ervaren als schaatsster, fietsster en schaatstrainster, heeft de coördinate van de fietsende groep op zich genomen. Zij fietst zelf ook mee, evenals haar man Tjibbe de Jong, bekend als otterkenner van It Fryske Gea. Sieds Wobbes uit Garyp, actief in de stichting, fietst ook mee.
De groep heeft al een keer getraind en vergaderd. Toen vielen er nog enkelen af. Er zijn nu 14 a 15 fietsers in beeld. "We fytse 28 kilometer yn't oere op de teller en mei in gemiddelde fan 25", zegt mevrouw De Jong vastberaden.
Op 17 april fietst de hele groep, wellicht begeleid door enkele bekende Friezen een ronde door Fryslan. Deze tocht is mede bedoeld om de sponsoring kracht bij te zetten. Onder de groep die naar Roemenië wil fietsen zijn behalve Henk Kroes en Hylke Speerstra ook oud-burgemeester en -gedeputeerde Klaas Dankert uit Sint Annaparochie en meubelhandelaar Piet Kapenga uit Buitenpost.
Bestuurslid Sieds Wobbes van de Stichting Hulpgoederen Roemenië vertelt dat er gestreefd wordt naar het bij elkaar fietsen van 95.000 euro. "We hoopje 25 euro per fytser per dei sponsere te krijen. En we freegje bedriuwen ek om us te sponserjen. Sa kin in bepaalde dei tidens de fytstocht nei dy sponsor neamd wurde".

Het geld is bestemd voor een nieuw, multifunctioneel badhuis in het dorp Schitu-Stavnic, twintig kilometer van de grens met Rusland. De stichting heeft hier eerder met succes de bouw van een school gefinancieerd.
Het badhuis is hoognodig, omdat er geen stromend water is in het dorp. 'Multifunctioneel' betekent in dit geval, dat er ook vier patienten verpleegd kunnen worden. Er zijn namelijk gezinnen die geen patienten goed thuis kunnen verzorgen. Ook is het de bedoeling dat een huisarts en een tandarts er spreekuur kunnen houden. Patienten uit Schitu-Stavnic moeten nu altijd naar het volgende dorp lopen voor doktersbezoek.
De totale investering wordt geschat op 200.000 euro. Er moet nog 95.000 euro opgebracht worden met de fietsactie. De stichting heeft eerst jarenlang goederen naar Roemenie gebracht, maar dit ging ten koste van de economie van het land. Vandaar dat nu lokale mensen worden ingeschakeld voor het maken van kleding. Zo kon de stichting 75 kinderen uit Schitu-Stavnic helpen aan een winterjas, spijkerbroek, dubbel stel onderkleding en twee paar sokken. Een naai-atelier in de stad Iasi maakte de kleding.

GvdM.


Uit: Actief, 22 oktober 2003

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk