Stichting Hulpgoederen Roemenië

(brief aan de bewoners van Garyp)

Geachte dorpsgenoten


Zoals jullie wellicht weten zijn wij bezig met voorbereidingen welke moeten leiden tot het realiseren van een gemeenschappelijk gebouw in Schitu-Stavnic. Hierin zal de dokter spreekuur houden, wordt een ziekenzaal ingericht, kunnen kinderen hun huiswerk maken. Ook wordt een schoon drinkwatervoorziening gemaakt en worden er douche- en toiletgelegenheden gemaakt.
Om een en ander financieel mogelijk te maken hebben wij een twaalftal fletsers bereid gevonden deel te nemen aan een sponsorfietstocht vanaf Garyp naar Schitu-Stavnic. Over hoe de sponsoring is opgezet volgt later nog informatie.
Wel kunnen we met trots meedelen dat er voornamelijk "betûfte" fietsers meedoen waaronder Henk Kroes (de man van 12.000 km), de Gariper inbreng bestaat uit Sieds Wobbes, Cor Hennis en Boukje de Jong (Aldegea)
Zaterdag 4 oktober a.s. vindt er een oefentocht plaats, de zogenaamde Lauwersmar route, 110 km. Men vertrekt om ongeveer 9 uur vanaf het Geahûs.


Stichting Hulpgoederen Roemenie Garyp/Earnewald
www.roemeniestichting.nl

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk