(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.2, 21 november 2003)

Nieuwjaarsviering 2003/2004

Sinterklaas in het land en oliebollentijd betekent ook dat de voorbereiding voor een nieuwjaarsfeest in volle gang zijn.
Er is intussen overleg met dorpsbelang, gemeente, een aantal jongeren en de oudejaarscommissie geweest, om het nieuwjaar op een vreugdevolle wijze in te luiden.
Hierbij gaat de voorkeur uit naar het organiseren van een vreugdevuur met daarbij een feesttent. In overleg met de gemeente is de manege op de driesprong van de Brandsmaloane/Ielke Boonstraloane hiervoor de aangewezen plek. Dit is prima toegankelijk voor iedereen.
Om dit feest financieel verantwoord te laten verlopen, is een houtinzamelingsactie georganiseerd. De bedoeling hiervan is om middels deze actie geld en schoon hout voor het vreugdevuur en het feest in te zamelen. Vooralsnog lijkt het mogelijk om het feest op deze wijze doorgang te laten vinden. Mocht dit door omstandigheden op korte termijn nog anders worden, wordt het feest in de sporthal gehouden.
U kunt eind december een strooifolder verwachten waarin de plannen omtrent het nieuwjaarsfeest beschreven staan.
Wegens positieve reacties is er ook op 1 januari vanaf 16:00 uur weer een matinee met live muziek georganiseerd.
Dit doen we te meer daar de oudejaarscommissie dit jaar voor de tiende keer in actie is.

Alvast prettige feestdagen toegewenst en graag tot ziens op 1 januari!

De oudejaarscommissie.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 7de Jaargang Nr.2, 21 november 2003)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk