Gariper ‘Joazef’ naar De Lawei

Op vrijdag 1 en zaterdag 23 maart voeren zeventig spelers, zangers en musici uit Garyp en Omstreken de musical ‘Joazef Masterdreamer’ op in De Lawei te Drachten. Eind vorig jaar werden van deze musical, geschreven door Hendrik van der Meer, vijf drukbezochte uitvoeringen gegeven in de Gereformeerde Kerk van Garyp. Tot nog toe bezochten ruim vijftienhonderd bezoekers de voorstellingen onder leiding van Jan Apperloo (regie), Ep Willems (koor en muziek) en Corrie Bakker.

Omdat nog dagelijks aanvragen binnenstromen van mensen die deze uitvoering hebben gemist, heeft de organiserende commissie besloten tot twee reprises. Voor De Lawei is gekozen, omdat hier de faciliteiten beschikbaar zijn voor een professioneel verantwoorde uitvoering. Tijdens de eerste opvoeringen is geen reservelijst bijgehouden, waardoor opgave opnieuw vereist is.

Kaarten zijn voor 11 Euro verkrijgbaar bij:
Aan Pander, groenteboer in Garyp.
Jamin, Noordkade 3 in Drachten
Reserveren per e-mail (tot 3 weken voor de uitvoering) via g.miedema@wxs.nl

Van de opbrengsten gaat een deel naar de Gerritsmaskoalle in Drachten voor de aanschaf van een gehandicaptenbus.

Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Wietze Haanstra, 06-53720751 of Anne Heidbuurt, 06-41372969

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk