(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.3, 18 jan.2002)

Nieuws van DORPSBELANG

Lokkich Nijier allegearre! Als deze Rabbelskûte bij u in de bus valt is het jaar al weer bijna een maand oud. Toch wil het bestuur van Dorpsbelang alle dorpsgenoten een heel goed en voorspoedig 2002 wensen. Zoals u weet komt er vaart in het project dorpsvernieuwing en de bouw van het seniorencomplex.

Op de goed bezochte informatie avond en middagen heeft elke belangstellende of belanghebbende uitleg ontvangen over het totale project. 2002 zal dan ook een bijzonder jaar worden voor ons als dorp. Elders in dit blad zal Gjalt Faber royaal aandacht schenken aan de aanpak van het project.

De jaarwisseling op zich is rustig verlopen. In de loods was het de hele nacht gezellig en druk. Zowel jong als oud was present om de beste wensen uit te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. Hulde aan de organiserende oudejaarscommissie. Voor de rest verliep ook buiten de loods, op een enkel incidentje na, alles in een ontspannen sfeer. Vooral het vele siervuurwerk zorgde rond middernacht voor een kleurrijk spektakel.
Ook de "wachten", hartelijke dank voor jullie bereidwilligheid om een stukje preventief werk te doen! Ook ouders bedankt, het is bekend dat in veel gezinnen de wijze van oud en nieuw vieren onderwerp van gesprek is geweest, wat zeker zijn vruchten heeft afgeworpen.

Noteert u al vast: De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op 6 maart in "It Geahüs" U krijgt in de loop van februari een speciale uitnodiging/agenda in uw brievenbus.

De decembermaand is voor veel mensen vaak een extra drukke maand. We vinden het als dorpsbelang dan ook belangrijk een bijzonder woord van dank te richten aan onze middenstanders.
De Sinterklaasactie en de Kerstmarkt zijn beide door veel dorpsbewoners bijzonder gewaardeerd. Met name voor middenstanders is december een stresserige maand. Als je dan naast de gewone drukten ook nog zorgt voor deze extra's dan is een woord van dank zeker op zijn plaats.
Het maakt ons als dorpsbewoners erop attent hoe belangrijk een "levende middenstand" is voor de leefbaarheid van ons dorp. Het is dan ook van het grootste belang dat wij als dorpsgenoten dit op waarde schatten en met elkaar zorgen dat onze middenstanders ook in de toekomst in ons dorp bestaansrecht hebben en houden.
Het bestuur van dorpsbelang heeft een brief gestuurd aan de landelijke beheersinstantie van postagentschappen. Het is sinds kort niet meer mogelijk om op het postkantoor van Tjeerdsma te pinnen.
Vooral voor ouderen is dit het inleveren van een stukje zekerheid en leefbaarheid. Ondertussen hebben we via de pers vernomen dat we niet de enigen zijn die aan de bel hebben getrokken.
We hopen dat het resultaat mag hebben.

Op 1 februari zullen, op uitnodiging van de gemeente, Karel Pander en Corrie Bakker namens Garyp present zijn op het vrijgezellenfeest van prins Willem Alexander en Maxima. 'in een volgende Rabbelskûte hoort/leest u meer over hun ervaringen.

Het komt wel eens voor dat er opgemerkt wordt, "zo iemand verdient een lintje". Vaak blijft het bij een opmerking, maar toch bestaat de mogelijkheid iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Vaak wordt dit gedaan door een bedrijf of een maatschappelijke organisatie of vereniging.
Maar ook een burger of meerdere burgers kunnen iemand voordragen. In voorkomende gevallen kunt u dit melden bij dorpsbelang. Het is maar dat u het weet!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande ons dorp of over de vereniging voor dorpsbelangen Garyp, trek gerust aan de bel, we staan u graag te woord, trouwens aanwezig zijn op de ledenvergadering is ook en prima manier om goed geïnformeerd te blijven, dus graag tot ziens op 6 maart in lt Geahüs.

Vriendelijke groet,
Bestuur Dorpsbelang

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.3, 18 jan.2002)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk