(Uit: 'Weekblad Actief', woensdag 3 juli 2002)

Provincie: 26.000 euro voor pad bij Garyp

 

GARYP/LEEUWARDEN - De provincie Fryslân trekt 26.000 euro uit ten behoeve van een fiets-voetpad langs de provinciale weg N913 (Gravinneloane) ten behoeve van omwonenden. Het geld komt uit de pot voor kleine infrastructuurprojecten.

Vanaf 1999 reserveert de provincie jaarlijks een deel van het MPI-budget (Meerjaren-programma Infrastructuur) voor het aanpakken van kleine, onvoorziene (veiligheids)-knelpunten.

G.S. hebben vorige week uit dat knelpuntenbudget voor vijf projecten geld beschikbaar gesteld. Het pad in Garyp is daar één van. De andere vier knelpuntenprojecten zijn elders in de provincie.

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk