(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.3, 16 febr.2001)

NIEUWS VAN DORPSBELANG

Deze keer een beperkte bijdrage van Dorpsbelang.

Terugkijkend naar de viering van oud en nieuw zijn er de nodige gemengde gevoelens. Positief was het gezellige feest in de loods. Een pluim voor allen die zich hiervoor hebben ingezet. Op andere plaatsen in het dorp deden zich de nodige problemen voor. Jammer dat na zoveel, betrekkelijk rustige oud en nieuw vieringen, de viering van dit jaar negatief in het nieuws kwam.

In de aanpak van het bedrijventerrein komt nu duidelijk meer vaart. De belanghebbenden zijn allen van de ontwikkelingen op de hoogte. Op redelijk korte termijn zullen de eerste werkzaamheden starten.

Bij inventarisatie van het archief is ons gebleken dat de notulenboeken vanaf 1938 tot 1953 niet aanwezig zijn. Mocht iemand nog notulenboeken van Dorpsbelang thuis hebben dan zouden wij deze graag terug hebben om de archieven compleet te maken.

De jaarlijkse Ledenvergadering van Dorpsbelang wordt dit jaar gehouden op 26 febr. aanstaande in café Unicum. Een officiële uitnodiging wordt in de week van 12-19 februari bij u bezorgd. Wij rekenen op een royale opkomst. Dorpsbelang is immers ons aller belang.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.3, 16 febr.2001)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk