(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.1, 21 sept.2001)

Nieuws van Dorpsbelang

Deze keer vanwege de vakantie periode beperkt "Nieuws van Dorpsbelang".

Bedrijventerrein
De asfalteringswerkzaamheden waren voor de vakanties afgerond. De eerste bouwvergunning is reeds verstrekt. Al met al een positieve ontwikkeling.

Dorpsvernieuwing - seniorencomplex
Het gaat niet snel met de voortgang van de plannen voor dorpsvernieuwing. De in de vorige Rabbelskûte genoemde informatiebijeenkomst, is nog steeds niet georganiseerd. De bovenstaande 2 regels hebt u kunnen lezen in de Rabbelskûte van juni en ook nu (8 sept.) moeten we opnieuw melden dat er nog niks is te melden. Ambtelijke molens draaien langzaam, maar in ons geval lijkt het erop dat de molen stilstaat of zelfs achteruit draait. We mogen de moed niet verliezen maar we worden zo af en toe wel moedeloos. Kortom we zijn het zat! We hebben dan ook de wethouder persoonlijk gevraagd te zorgen voor duidelijkheid en aanpak van zaken zodat er voortgang komt. We hebben voorgesteld om in elk geval binnen twee weken duidelijkheid te krijgen over het vervolg. Een eerste actie van de gemeente moet zijn het verzorgen van informatieavonden zodat iedere dorpsgenoot op de hoogte is van wat er gaat gebeuren. Het ontwerp van het seniorencomplex wordt opnieuw bekeken door de architect, de woningbouwvereniging en de gemeente. Het ontwerp was voor zowel de seniorencommissie als ook het bestuur van dorpsbelang niet acceptabel. Gezien deze vertraging lijkt het voor de hand liggend dat de start van de dorpsvernieuwing eerder zal zijn dan de bouw van het seniorencomplex. In een volgende Rabbelskûte meer tekst en uitleg.

Groenbeleid
I.o.m de buurtverenigingen Ljippenstâl en Tuije is besloten een aantal begroeide stroken "groen" te maken, dus te voorzien van gras. Op de Ljippenstâl (Nz) is nog wel gekeken naar een alternatieve oplossing maar de bestaande beplanting is zodanig slecht dat deze verwijderd moet worden.

Het bestuur.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.1, 21 sept.2001)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk