(Uit:'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.1, 21 sept.2001)

Musical Joazef..aan alle dorpsgenoten !

In de Rabbelskûte van april jl. hebben wij u op de hoogte gebracht van het feit dat de uitvoering van Musical Joazef gepland staat vrijdag 2 en zaterdag 3 november a.s. in de Gereformeerde Kerk van Garyp.

Als eventuele reserve data zijn vrijdag 9 en zaterdag 10 november a.s. genoemd. Tot nu is de belangstelling echter dusdanig dat twee avonden toereikend zijn.

Wellicht zijn er onder u toch nog velen die nog niet tot opgave zijn overgegaan. U dient er rekening mee te houden dat er per avond slechts tussen de 300 en 350 toeschouwers in de kerk aanwezig kunnen zijn. De opbouw van het podium is dusdanig dat slechts ruimte overblijft voor een gering aantal toeschouwers.

De voorbereidingscommissie moet binnen één week besluiten of de reserve data ingepland dienen te worden, i.v.m. het tijdig inhuren van het licht en geluid.

U (ook voor familieleden van deelnemers) bent nog slechts enkele dagen in gelegenheid kaarten te bestellen bij:

Fenna Miedema, 0511-521231 en Gerbrich Kobus, 0511-521582 of via overmaking toegangsgelden op rek.no 35.13.50.985 t.n.v. musical Joazef onder vermelding van naam (namen volwassenen en namen kinderen), datum en telefoonnummer.

Toegangsprijzen: Volwassenen: fl. 15,00; Kinderen tot 12 jaar; fl. 10,00

Namens de tariedingskommisje Wietze Haanstra

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.1, 21 sept.2001)

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding