(Uit: 'Weekblad Actief', woensdag 31 oktober 2001)

Musical Joazef

Musical Joazef geeft extra voorstelingen op 9 en 10 november; vrijdag de premièreOngekend talent staat in Garyp op de planken

GARYP - Op een vrijdagavond in oktober is de Gereformeerde kerk van Garyp verlicht. Binnen staat op een professorisch podium een koor te zingen, begeleid door een combo. Ep Willems is de dirigent. Schaapsherders lopen voor hen langs. Het zijn de elf broers van Joazef, de verkochte broer die later onderkoning van Egypte blijkt te zijn. Regisseur Jan Apperloo uit Balk kijkt vanachter zijn laptop nauwlettend naar de spelers. Hij moet er zorg voor dragen dat over een paar weken de musical 'Joazef' op rolletjes voor het voetlicht gebracht kan worden. Voor het voetlicht, in de Gereformeerde kerk van Garyp, door spelers en zangers die voor 95% uit het dorp komen. Op 2 november tonen de Garipers 'hun' musical voor het eerst aan het publiek. De avond is reeds uitverkocht, evenals de voorstelling voor 3 november. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november zijn er extra voorstellingen, waar belangstellenden nog wel terecht kunnen. De musical vertelt het bijbelverhaal grotendeels in het Fries. Alleen Joazef praat soms Nederlands en de tolk. Het is een grapje van de regisseur om het verschil tussen de lsraelisch sprekenden en de Egyptisch sprekenden aan te duiden. Totaal zeventig Garipers spelen er in mee. Oud-Gariper Harmen Otto Smedes speelt Joazef, onder andere omdat hij goed kan zingen. Hendrik Visser is vader Jacob. Dominee Tije Osinga doet ook mee, hij speelt de farao. Afke Faber, met het Syndroom van Down, wilde ook graag. Ze heeft een rol als dienstmeisje en bedient de broers als zij bij Joazef in het paleis komen, samen meteen viertal andere spelers. Deze week is het echte podium gebouwd in de kerk. Het is zo groot dat er een aantal banken voor moesten wijken. Daardoor kan er wel minder publiek in de kerk, per keer ongeveer driehonderd mensen. Tijdens de repetitie moesten de spelers het doen met een kleiner podium, wat steeds tijdelijk werd neergezet.'Nee, stop,' zegt regisseur Jan Apperloo, wijzend naar één van de broers. 'Hij maakt een grap. Daar moeten jullie zelf om lachen, maar het publiek ook. Wacht tot het publiek weer stil is, anders gaat je tekst verloren.' De spelers doen de scène overnieuw en lassen een pauze in na het herhaalde grapje. De spelers hebben allemaal prachtige kleding aan. De koorleden Geertje Duipmans en Tineke Hamburg naaiden die, met behulp van een aantal vrijwilligers, van oude gordijnen. Sinds een paar weken kunnen de broers op de repetitie gebruik maken van de zakken waarin ze hun koopwaar meenemen. De zakken die de broers dragen zijn zogenaamd zwaar. 'Niet alle spelers hebben dat al door,' grinnikt Wietse Haanstra, voorzitter van de tariedingscommissie, die de schaapherders nonchalant met hun met papier gevulde zakken ziet zwaaien. Er blijkt een hoop talent te wonen in Garyp. Het combo heeft spelers van buitenaf, verder komt bijna iedereen uit het dorp. Ze zijn verzameld door een enthousiaste Eppie Willems, dirigent van het combo en het koor. De luisteraar zou niet zeggen dat het hier gaat om mensen waarvan velen voor het eerst op de planken zingen. Yma Spoelstra is souffleuze. Corrie Bakker begeleidde de vrouwelijke koorleden bij het instuderen. Ze kijken bij de repetitie van een afstandje toe: 'Niet knijpen als het hoog wordt,' zegt ze tegen de sopranen. 'Kin naar voren en goed articuleren.' De ene week op vrijdag, de andere week op zaterdag kwamen de musicalspelers bijelkaar in de Gereformeerde kerk. 'Ze kunnen niet afzeggen, wie meedoet moet komen,' zegt Wietze Haanstra. 'De één kan eigenlijk niet op vrijdag. De ander liever niet op zaterdag. We hebben het opgelost door het om en om te doen.' Aan het eind van de repetitieavond krijgen de ongeveer tachtig medewerkers van de musical de opdracht om het volledig uitgewerkte draaiboek van 'Joazef' thuis goed door te nemen. Iedereen moet aanstaande vrijdag nauwlettend de aanwijzingen die er voor haar of hem in staan kennen. Om vier uur worden de spelers gegrimeerd. Om 18.00 moeten alle spelers aanwezig zijn om de benodigdheden te controleren. Om 19.00 uur gaat de zaal open voor het publiek en mogen de spelers zich daar niet meer vertonen. Er is een voorprogramma bedacht om de opbouw van de decorstukken te camoufleren. Zonder woorden tonen de spelers aan het binnendruppelende publiek een kijkje op een marktplein in de woestijn. Om 20.00 uur doven de lichten in de zaal en tonen de Garipers het resultaat van ruim een jaar oefenen.

KvdD

(Uit: 'Weekblad Actief', woensdag 31 oktober 2001)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk