(Uit: 'Leeuwarder Courant' , LC regio, woensdag 12 december 2001)

Opknapbeurt Garyp vergt f 10 miljoen

GARYP - Na anderhalf jaar praten kon gisteren het plan voor ingrijpende dorpsvernieuwing van Garyp worden gepresenteerd. In het plan is onder meer de sanering van twee bedrijfsterreinen en de bouw van vijftien seniorenwoningen meegenomen. Het is in omvang waarschijnlijk de laatste van de 'ouderwetse'dorpsvernieuwingen in de gemeente, want die zijn onbetaalbaar geworden. Het plan vergt een investering van fl 10 miljoen.

Garyp was ook wel toe aan een flinke opknapbeurt. Met name de Greate en Lytse Buorren moesten dringend worden aangepakt. De plannen breidden zich echter geleidelijk uit en omvatten nu vrijwel alle oudere straten, zei een tevreden Gjalt Faber van Dorpsbelang gisteren op een druk bezochte informatieavond. Het gehele dorp wordt 30-kilometerzone. Er komt een speciaIe parkeerplaats voor vrachtwagens, die nu vaak verspreid over het dorp geparkeerd staan. De bestratingen, hoofdzakelijk in rode steen, en andere aanpassingen moeten het dorp in oude stijl terugbrengen.

Zo is aan de Greate Buorren een reeks lindebomen gepland, zoals die "vanouds hoort bij een semi-agrarisch dorp als Garyp", aldus de omschrijving. Er komt ook beduidend meer groen in het dorp, waarvoor met name aan de langgerekte Inialoane de medewerking van de Garypsters onmisbaar is: veel van de bomen komen bij mensen in de tuin, omdat de gemeente er geen grond heeft. Die mededeling veroorzaakte flink wat geroezemoes in de zaal.

Opvallend in het plan is de combinatie met de bouw van vijftien seniorenwoningen. De woningen zijn gepland op het voormalig bedrijfsterrein van foerageerbedrijf Wymenga. Het plan voorziet in vier bouwblokken met verdieping, verbonden door een doorzichtig atrium en een binnentuin. Het complex krijgt een lift en verder is er parkeergelegenheid en een centrale ingang. Het perceel laat daarnaast ruimte voor twee vrijstaande woningen. Met dit plan is f 6 miljoen gemoeid.

Ook een tweede ongewenste situatie zal verdwijnen: de gemeente heeft in principe overeenstemming bereikt met mechanisatiebedrijf Smedes over verhuizing. Het bedrijf gaat naar het industrieterrein van Sumar. De gemeente koopt de grond aan de Lytse Buorren aan en wil daar woningen bouwen.

(Uit: 'Leeuwarder Courant' , LC regio, woensdag 12 december 2001)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk