Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 3de Jaargang Nr.6, 7 juli 2000)

NIEUWS VAN DORPSBELANG

Zoals gebruikelijk doen wij u onderstaand weer de nodige informatie toekomen over het wel en wee van ons dorp.

Hangplek
De jeugd werkt hard aan de inrichting van de container, zodat ze binnenkort hun eigen honk hebben. Bedrijventerrein en dorpsvernieuwing. Op dit moment nog weinig nieuws we hopen in een volgende Rabbelskûte wat meer details te kunnen geven.

Schoonmaakactie/ Himmel 2000
Op initiatief van de gemeente en het provinciale comité Simmer 2000, hebben we in Garyp ook deelgenomen aan “ Himmel 2000”, een actie om het dorp voor de Simmer 2000 activiteiten er zo verzorgd mogelijk uit te laten zien.

Alle buurtverenigingen hebben hun medewerking toegezegd, om zo mogelijk voor 1 juli zorg te dragen voor een “propere buurt”. Allen hartelijk dank voor de medewerking.

Cursus
Het bestuur van Dorpsbelang heeft de afgelopen maand een twee avonden durende scholing gehad op het gebied van Ruimtelijk ordening/nieuwe bestemmingsplannen etc. De scholing werd verzorgd door de Ferieniging fan Lytse Doarpen te Raerd. Extra kennis op dit specifieke gebied kan ons in de toekomst zeker van pas komen.

Riolering.
Op dit moment zijn de rioleringswerkzaamheden op de Tuye in volle gang.

We rekenen erop dat de afspraak “einde werkzaamheden” op 14 juli gehaald zal worden.

Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 3de Jaargang Nr.6, 7 juli 2000)

totop

 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding