• Danz

    di 3 december Commissie Danz - inloop koffieochtenden “Bakje yn it doarp” in It Geahûs, van 9:45 uur – 12:00 uur
  • Giest ek mei

    (G) iest ek mei? Samen eten. Op vrijdag 6 december is iedereen vanaf 16 uur welkom in It Geahûs!

  • Kerstkuier

    CBS De Wrâldpoarte: Kerstkuier (zie info )

Krystkuier

kerstkuierWie wil zingen in een engelenkoor?
Op donderdag 19 december a.s. wordt er een krystkuier door het dorp georganiseerd door IKC Garyp (Integraal Kind Centrum = CBS de Wrâldpoarte, kinderopvang Garyp en peuterspeelzaal Lyts Grut).

De tocht wordt voor en door het dorp georganiseerd. Dat betekent dat ook de kerk, de muziekvereniging, de toneelclub en vele anderen meehelpen om de tocht te organiseren.
De tocht wordt uitgezet in het dorp en onderweg komt u prachtige taferelen tegen uit het kerstevangelie, zoals wijzen uit het Oosten, herders met schapen en ook een engelenkoor.
Voor het engelenkoor zijn we op zoek naar enthousiaste zangers die onder leiding van Ep Willems enkele liedjes ten gehore zullen brengen.
Aanmelden kan bij Anna Doornbos Houwer ( a.doornbos@pcbotdiel.nl ) , Anja Algra ( anja.algra@pcbotdiel.nl ) of Lynke Reitsma ( info@kinderopvang-garyp.nl )

Verder hebben we spullen en mensen nodig.
We zoeken;
- witte lakens die verknipt mogen worden.
- Heel veel lege conservenblikken (literblikken)!!!
- Wie wil een fles lampolie sponseren? Meerdere mogen natuurlijk ook. Mag op school worden ingeleverd.
- We hebben een paar verkeersregelaars nodig
- Vrijwilligers die een groepje gaan begeleiden langs de route
- Wie wil een pan soep koken voor de vrijwilligers die meespelen? Het moet op 19 december om half 5 ’s middags warm op school worden gebracht
- Wie wil broodjes smeren voor de vrijwilligers?
- Vrijwilligers voor allerlei hand en spandiensten (ook graag handige vaders....)

In december houden we een voorlichtingsmoment voor mensen die mee gaan doen en begeleiders van groepjes.
Er worden verschillende vrijwilligersgroepjes samengesteld en hier komt 1 aanspreekpunt voor.

In een volgende infobrief hoort u meer.

Met groet,
Het organisatieteam van de Krystkuier 2019

 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds