SamenLoop voor Hoop in EastermarSamenloopvoorhoop

Zoals bij velen reeds bekend, wordt er op 25 & 26 mei 2018 in Eastermar een SamenLoop voor Hoop georganiseerd.
In het dorp Eastermar is dit al aardig gaan leven, getuige het fijt dat er al negen deelnemende teams uit Eastermar komen.
Ook in een aantal dorpen rondom Eastermar leeft het, hier zijn in de tussentijd ook al 5 deelnemende teams , maar volgens ons moet dit nog veel beter kunnen??
Vandaar ons verzoek/oproep om in jullie dorpskrant, website, kerkblad en schoolkrant of sportkrantje een oproep te plaatsen om deel te nemen als persoon of nog mooier als team.
De verhalen van deelnemers uit het verleden geven aan dat meedoen met een SamenLoop voor Hoop zoveel meer geeft dan alleen maar voldoening...................
Kijk maar eens op de volgende filmpjes https://www.youtube.com/watch?v=SK--m3TxpN4&t=6shttps://www.youtube.com/watch?v=iKMZoe0jObE

Het is leuk als je met een team of alleen mee doet en ook nog wat binnenhaalt voor het goede doel (onderzoek naar “betere” genezing van kanker door het KWF gesteund) maar dit moet niet de hoofdzaak zijn, er bij zijn dat telt!
Om een zo groot mogelijke bekendheid te krijgen zouden wij het zeer op prijs stellen dat jullie met z’n allen de SamenLoop voor Hoop Eastermar onder de aandacht van jullie lezers, bezoekers, leden, leerlingen, familieleden en vrienden brengen.

En daar waar mogelijk de link naar onze website plaatsen en doorgeven https://www.samenloopvoorhoop.nl/eastermar


 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.4 van 30 maart 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 1 juni2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 25 mei 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2018

01-04 t/m 07-04 Fonds Gehandicaptensport
08-04 t/m 14-04 Nederlandse Hartstichting
15-04 t/m 21-04 Nationaal Fonds Kinderhulp
13-05 t/m 19-05 Longfonds
27-05 t/m 02-06 Prins Bernhard Cultuurfonds