Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

mei 2021

Corona
Er zijn versoepelingen en het aantal besmettingen stijgt niet enorm meer. Wij slaan ons er doorheen.

Glascontainers
Voor wat betreft de stand van zaken rondom de extra bovengrondse glascontainer kunnen wij nog geen nadere info geven. Het lijkt dat de aangegeven bezwaren hebben geleid tot een luisterend oor.

Ledenvergadering
Hoe dit op te lossen? Wij zullen de afgelopen periode proberen in kaart te brengen en mogelijk kunnen wij zodra er mogelijkheden zijn u uitnodigen voor het bijwonen van de ledenvergadering.

Doarpetoer
De website www.doarpetoer.nl is in de lucht. Hier vindt u o.a. de planning, locaties, data per dorp, fotosafari een link naar een digitale vragenlijst (participatiewebsite), foto’s, filmpjes etc. De Gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen vragen u hierbij naar de bouwstenen voor het versterken van de sociale basis.
Ook op de website www.garyp.nl vindt u de link naar de doarpstoer.

Zwerfvuil
Wij hebben de verantwoording voor het opruimen van het zwerfvuil weer verstrekt aan de Gemeente. Ook de activiteiten voor het schoonmaken in 2021 zijn weer doorgegeven. De verenigingen worden vooraf alvast bedankt!

Leden bestuur
Voor het bestuur van Dorpsbelang zijn wij nog steeds opzoek naar bestuursleden. Ook twintigers of dertigers kunnen zich aanmelden! Meld u aan bij een van de huidige bestuursleden of via de mail dorpsbelanggaryp@gmail.com
Houd Dorpsbelang Garyp in de lucht voor nu en voor de toekomstige generatie!

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:

 • Uitvaartzorg Bijlsma
 
 • Kinderwoud
 
 • De Friese Wouden
 
 • Anvil
 
 • CBS De Wrâldpoarte
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Kobus
 • Spar Bijlsma
 • Spoelstra
 
 • Rinskje's Haarsalon
 • Dien Zaak
 • It Geahus
 • SchildersbedrijfvdMeulen
 • Kor de Boer
 • Kinderopvang Garyp
 
 • Koopmans Timmerwerken
 • Bakkerij Van der Zee
 • De Beuk
 • AI Motors
 • AldertdeBoer
 • KraanverhuurSjoerdHoekstra
 • It Wurk
 • bureaubenedictus
 
 • Kobus
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 • Spoelstra
 • DeTsjoender
 • Elverdink
 • Loes Bontekoe
 • BioBalance7
 
 • De Wolkom
 • KaashandelVanDerWal
 • BouwbedrijfDeHaan

Zwembad Garyp - Opening seizoen 2021

Zwembad juni 2017Zoals het er nu naar uitziet kan vanaf dinsdag 11 mei a.s. het zwembad  “it Baeijersplak” weer open. Ook dit jaar moeten we nog steeds rekening houden met de Corona richtlijnen van het RIVM.  Het Corona protocol is ook nu weer afgestemd met de gemeente. Om de toezichthouders hun werkzaamheden goed te kunnen laten uitvoeren is besloten om in eerste instantie alleen abonnementen te verkopen aan kinderen/jeugd tot en met 17 jaar en in het bezit van een zwemdiploma.  Voor deze groep geldt de onderlinge afstand van 1.5 meter niet.  Als bestuur begrijpen we dat dit zeer vervelend is voor ouders met kinderen zonder een diploma. Voor de toezichthouder is het anders geen doen om binnen de hekwerken de 1.5 meter aan te houden.  Ook de ochtend zwemmers kunnen vanaf deze datum weer los.

Lees verder...


 

AGENDA 2021

Klik HIER om een agenda-item in te sturen
Mei    
19 mei   C.P.B. Garyp
Bootreisje
1 mei t/m 9 mei   Meivakantie (regio Noord)
Juni    
   
Juli    
10 juli t/m 22 augustus   Zomervakantie (regio Noord)
   
Augustus    
10 juli t/m 22 augustus   Zomervakantie (regio Noord)
   
September    
   
Oktober    
16 t/m 24 oktober   Herfstvakantie (regio Noord)
   
November    
   
December    
25 dec 2021 t/m 9 jan 2022   Kerstvakantie

Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

DANZ 

Ruil en/of weggeef pagina Garyp.
De facebook pagina voor Garipers die iets weg willen geven en of ruilen.
Bijvoorbeeld je hebt nog kinderlaarzen die nog prima een seizoen gebruikt kunnen worden.
In ruil van een pak koffie of … mag je deze laarzen ophalen.


Huisartsenpraktijk

Vakantie/vrije dagen

Huisartsenpraktijk Garyp is vanwege de zomervakantie gesloten van:
12 juli t/m 01 augustus 2021.

 doarpetoer logo

Welkom bij de Doarpetoer

Samen met u willen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de sociale basis in onze dorpen versterken en opnieuw vormgeven. We gaan graag met u in gesprek om samen de bouwstenen te maken voor de visie op het versterken van de sociale basis.

www.doarpetoer.nl


Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl


Op terras achter glas

zonnepont 2021

Wat hebben we er met z’n allen naar uit gekeken. We mogen weer op het terras van het pontje Garyp - Suwâld!!!
Woensdag 28 april was het zover, we mochten de vrijheid weer voelen.
Maar ja de noordenwind voelde zich ook vrij om ons af te koelen.
En daar hadden we echt geen behoefte aan.
De drommen fietsers zoals we die vorig jaar mochten verwelkomen bleef uit.
Het was te koud, te veel wind en buiten zitten lokte echt niet.
In het weekend ging de wind naar het zuiden en maandag 3 mei was het heerlijk toeven op het terras. Die dag werd het weer gezellig bij het pontje en zijn er vele fietsers overgezet van Garyp - Suwâld visa versa.

Wie gebruik maakt van het terras wil graag genieten van een versnapering en een drankje maar ook van het uitzicht.
Er zijn maar weinige plaatsen in Fryslân waar je zo kunt genieten als op het terras bij ons pontje.
De voeten even rust geven en dan onderuit achter een glas fris ….. heerlijk.
Maar op het terras bij ons pontje zit je twee keer achter het glas.
Want in de wintermaanden is het bestuur van het pontje erin geslaagd het terras helemaal te renoveren. De oppervlakte is fors uitgebreid, de tuin en de oever is aangepakt en er zijn nieuwe afval bakken en bloembakken geplaatst. Maar bovendien zijn alle windschermen vervangen.
En ja ook het glas rondom in de windschermen is uitgebreid en deels vervangen.
En zo zit je dus op het terras in Suwâld twee keer achter het glas.

Met deze forse ingreep hopen we ook in dit jaar weer vele gasten te verwelkomen.
Het terras is groter maar het aantal stoelen is gelijk gebleven zodat er meer ruimte gecreëerd is. Dat past perfect bij de het streven naar de 1,5 meter afstand onderling.
Tenslotte zijn er langs de oever twee nieuwe banken geplaatst zodat er ook zitplaatsen beschikbaar zijn als het terras vol is.
En de ervaring leert dat onze gasten na een aangenaam verpozen ….. er na een halfuurtje weer op uit gaan.

Van vele gasten horen we zeggen: Wat is het hier genieten bij jullie op het terras!
En dat geluid hopen we nog jaren te horen.
U bent natuurlijk van harte welkom!

namens het bestuur van de Zonnepont W. Doppenberg

(Bron: Rabbelskûte, mei 2021)


(Bron: Rabbelskûte, mei 2021)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.wandelnetwerk paaltje

Nadat wij op 15 april jl. een Algemene Leden
Vergadering (ALV) over het boekjaar 2019 hebben gehouden zal nu op woensdag 19 mei a.s. om 19:30 uur een tweede ALV worden gehouden waar het
 bestuur verantwoording zal afleggen over zaken die 
speelden in 2020. Omdat de coronamaatregelen nog steeds gelden zullen wij deze vergadering wederom via de livestream/zoom gaan verzorgen. De leden krijgen de agenda en alle andere benodigde gegevens via de 
mail thuisgestuurd. Indien u denkt geen uitnodiging ontvangen te hebben, kijk dan ook even in uw spam/junkmail.

Nieuw onderzoeksproject

Klimaatakkoord
Er gaat geen dag voorbij of je vindt in de media wel een verhaal of reportage over de energie-transitie en de klimaat-perikelen. Uiteraard ontgaan ook ons deze signalen niet. Zoals bekend heeft Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) al een flinke steen bijgedragen aan het duurzaam maken van Garyp. Op ons zonnepark de Griene Greide aan de Easterein wekken we elk jaar maar liefst ruim 6 miljoen Kilowattuur aan donkergroene elektriciteit op! De opbrengsten van het zonnepark en onze andere activiteiten komen terecht in ons Mienskipsfûns. Hieruit worden verschillende doelen en acties binnen Garyp gesponsord. Een goed voorbeeld is onze kerst/corona sponsoractie voor alle verenigingen in Garyp rond de kerst van 2020.

Project “Aardgasvrij Garyp"
Daarnaast hebben we samen met de gemeente Tytsjerksteradiel deelname aan het Project Aardgasvrije Wijken binnengehaald. Via dit project hebben we het Enerzjyhûs kunnen realiseren en zijn we erin geslaagd al een flink aantal woningen in Garyp met een forse subsidie van het gas af te koppelen.

Onbalans

Ons zonnepark produceert elektriciteit op het moment dat de zon schijnt en levert dit dan direct aan het openbare stroomnet. Het is duidelijk dat deze productie alleen overdag plaatsvindt en dat onze productie vooral in de zomermaanden het grootst is. En dat geldt dus ook voor alle andere producenten van zonne-energie. Op donkere (winter-) dagen en ’s nachts wordt er juist heel weinig zonnestroom aangeleverd. In energie-land noemt men dit onevenwichtige aanbod en afname van stroom de ‘onbalans’.

Overbelasting stroomnetwerk 
Op momenten dat er volop stroom wordt aangeboden dreigt het netwerk nu op sommige plaatsen al overbelast te worden. Het aansluiten van nieuwe aanbieders van zonne-energie wordt dan soms ook al tegengehouden, wat nu al het geval is in Garyp. Daarnaast zorgt het grote aanbod op die momenten er ook voor dat de prijs die we voor de geleverde stroom ontvangen daalt.

Onderzoek om onbalans op te heffen
Om verdere verduurzaming te realiseren en onze opbrengsten op peil te houden zullen we voor onze ‘onbalans’ een oplossing moeten vinden. Dat is dan ook de reden dat EKG een onderzoek start om te komen tot de beste oplossing(en) voor de toekomst. In dit onderzoek zullen we samenwerken met de Gemeente Tytsjerksteradiel en onze energie-partner Eneco. Jan Bijlsma zal namens het bestuur van EKG als projectleider gaan optreden.

Wat ons betreft zijn er verschillende mogelijkheden, zoals:


 • opslag van energie in de vorm van waterstof of batterijen om balans te vinden op momenten van onrendabele productie
 • toepassen van biogas of waterstof als mogelijke toevoeging/vervanging in ons lokale gas netwerk
 • uitbreiding met windenergie om meer balans te vinden in combinatie met de productie op ons zonnepark.

Overleg en inspraak

Uiteraard zullen we contact leggen met de inwoners van Garyp en onze leden om wensen en mogelijkheden te bespreken.
De overheid heeft onlangs de landelijke opgave voor de verduurzaming weer flink aangescherpt: men wil voor 2030 ongeveer 55% reductie op CO2-uitstoot. Dat lijkt nu nog een luchtkasteel, maar laten wij maar het initiatief nemen om een goede oplossing en werkend scenario voor ons in Garyp te onderzoeken en uit te voeren.

Daarnaast hebben we samen met de gemeente Tytsjerksteradiel deelname aan het Project Aardgasvrije Wijken binnengehaald. Via dit project hebben we het Enerzjyhûs kunnen realiseren en zijn we erin geslaagd al een flink aantal woningen in Garyp met een forse subsidie van het gas af te koppelen.

Postcoderoos
De werkgroep, onder leiding van bestuurslid Oebele Hedzer van der Woude is druk bezig met de voorbereiding van de postcoderoos. Binnenkort komt de werkgroep met nadere informatie waarna u de afweging kunt maken om mee te doen. We hopen dit najaar daadwerkelijk op te kunnen starten. Wel dient hiervoor nog rijkssubsidie te worden aangevraagd. Na toekenning van de subsidie kunt u zich definitief aanmelden. Om na te gaan hoeveel huishoudens én bedrijven mee willen doen is het noodzakelijk dat u zich nu alvast voorlopig gaat aanmelden. De werkgroep zal binnenkort via een Webinar of indien mogelijk via een bijeenkomst in It Geahûs u op de hoogte brengen van de inhoud en uitgangspunten van de postcoderoos.

Project “Aardgasvrij Garyp”
De werkgroep heeft voor een nieuwe vorm van communicatie gekozen om de dorpsgenoten te informeren over actuele zaken van het project “Aardgasvrij”. Doormiddel van Webinars willen wij u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen over het project maar ook over verschillende vormen van verduurzamen. Het eerste Webinar gaat over warmtepompen en staat inmiddels online en deze is te bereiken via onze website “Aardgasvrij Garyp” onder de rode button WEBINARS.
Het volgende Webinar (begin juni) zal gaan over verschillende vormen van isolatie en de subsidiemogelijkheden hiervan.

Nu we inmiddels twee jaar onderweg zijn met het project “Aardgasvrij” blijkt dat er voor het aardgasvrij maken van de oudere woningen een behoorlijk grote investering noodzakelijk is. Inmiddels zijn er over dit probleem meerdere gesprekken geweest met zowel het ministerie als de gemeente over een eventuele “tussenstap” naar uiteindelijk aardgasvrij. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden die op dit moment onderzocht worden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat voor een ieder een gratis energiescan beschikbaar is. (er gingen u al meer dan 320 bewoners voor)

Welke stappen kun jij zetten om je woning te verduurzamen? En wat levert je dat op? Denk je aan dak- of spouwmuurisolatie of is de aanschaf van zonnepanelen toch een betere optie? En hoe zit het met de aanschaf van een warmtepomp? Onze Energiescan geeft snel een duidelijk overzicht.

Hoe vraag ik de gratis Energiescan aan?
Dat is heel eenvoudig.
-via email: aardgasvrij@ekgaryp.nl
-via tel.nr. 06-22201490
-of via het Enerzjyhus (donderdag en vrijdag van 09:00 - 17:00 uur.

Het bestuur

(Bron: Rabbelskûte, mei 2021)


 


Wandelnetwerk Fryslân

wandelnetwerk paaltjePlotsklaps stonden ze er, de bruine paaltjes van het Wandelnetwerk Fryslân. In Garyp staan de paaltjes met de nummers 31, 37 en 14.
Op zoek naar hoe en wat, kwam ik terecht bij Recreatieschap Marrekrite. Deze beheert en onderhoudt sinds 2012 de bewegwijzering van het wandel- en fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân.
In 2019 is het wandelnetwerk provincie-dekkend gemaakt en verder verbeterd. Het onderhoud aan de wandel- en fietspaden zelf is een taak van de provincie of de gemeenten. Inmiddels bedraagt het wandelnetwerk 4.120 km en zijn er 2.200 knooppunten in Fryslân. En vanaf vorig jaar staan die paaltjes er dus ook in en rond Garyp.
Maar hoe weet je nou waar je naar toe loopt en vooral hoe lang zo'n wandeling duurt. Niet iedereen loopt gemakkelijk 20 of 30 kilometer. Bij mij moet het bij een rondje van 7 á 8 km wel ophouden en het gemiddelde van 4 á 5 km per uur haal ik echt niet.In tegenstelling tot het fietsknooppuntennetwerk, is er helaas niet bij ieder knooppunt een informatiepaneel met de knooppunten erop, waarop je ook de tussenliggende afstanden kunt zien. Dus moest ik me oriënteren op de website van Marrekrite: www.marrekrite.frl. Daarop kun je in de linkerbovenhoek de kaart aanklikken en vervolgens onderaan kiezen voor varen, fietsen of wandelen. Toen ik koos voor wandelen, zag ik dus alle wandelknooppunten, maar tot mijn teleurstelling géén vermelding van de tussenliggende afstanden. Wat nu? Gelukkig staat er op de website ook informatie over papieren wandelkaarten. Marrekrite heeft een set kaarten van het Wandelnetwerk Fryslân uitgebracht. De set bestaat uit drie deelkaarten: Zuidwest/Meren, Noord/Wadden en Zuidoost/Wouden; Garyp staat op deelkaart 3 met de naam Stappenplan. En op de kaart staan ook de (schaarse) informatiepanelen vermeld (o.a. in Oudega en Earnewâld). De kaarten zijn voor € 3,00 te koop bij de VVV's. Ik heb toen meteen contact opgenomen met de VVV in Earnewâld. En ondanks dat deze in de winter gesloten is, kon ik de set van drie kaarten (voor € 7,50) op afspraak ophalen.
Liever digitaal je route uitstippelen? Dat kan via: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner

Trudi

(Bron: Rabbelskûte, december 2020)


'De Rabbelskûte' 24e jaargang nr.4 van 14 mei 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 9 juli 2021.

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 2 juli 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp. Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

-16-05 t/m 22-05 Longfonds
-30-05 t/m 05-06 Prins Bernhard Cultuurfonds
-06-06 t/m 12-06 Epilepsiefonds
-13-06 t/m 19-06 Rode Kruis
-20-06 t/m 26-06 Maag Lever Darm Stichting
-27-06 t/m 03-07 Nationaal MS Fonds


garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk