Agenda

   September
1 t/m 11 sept Centrale As: De Dwerskop in het Hendrik Bulthuis Akwadukt
2 sept Haak ook aan: start om 14:00 uur in zaal achter Andreastjerke
3 sept 10 jaar ‘t Sintrum; barbecue van 18:00 tot 22:00 uur
8 t/m 10 sept NOVG: Dorpsfeest. Zie programma en verdere info
17 sept It Griene Nêst: Open dag
   Oktober
1 okt Foarút oer de as: Kramenmarkt op de Centrale As van 10:00 tot 16:00 uur
7 okt Centrale As: opening Centrale As
7 okt Activiteitencommissie It Geahûs: Bingo om 20:00 uur in It Geahûs
15 okt Herfstvakantie Noord - 15 okt t/m 23 okt - Week 42
29 okt Begrafenisvereniging “De Eendracht”: Open Dag in en rondom De Jefte van 13:00 tot 16:30 uur
  meer Agenda >>

Zelf een item doorgeven voor de agenda? Klik hier


Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang

Kansen in kernen - herinrichting Gravinneloane
Het is nu zover dat de Westereinkant van het dorp is gestremd. Zes weken lang moeten we met de auto omrijden richting Wâldwei. Als deze Rabbelskûte bij u in de bus valt zijn de eerste 2 weken daarvan al weer voorbij. En op 24 juni moet alles weer bereikbaar zijn. Daarna moet de aannemer hier en daar nog wat afwerken en wat opruimen, en kan de weg officieel worden geopend.
Zoals het nu staat zal die opening plaats vinden op donderdag 14 juli, de laatste\schooldag voor de leerlingen van de basisschool. Het is de bedoeling dat zij betrokken zullen worden bij de openingsfestiviteiten. Aan de kant van de Easterein speelt nog het snelheidsprobleem. De gemeente heeft toegezegd dat hier op korte termijn een fikse drempel zal worden gemaakt. De dorpsplattegronden, die nu bij De Jefte en voor het huis van Gjalt en Gryt Benedictus staan, zullen worden verplaatst naar de boomeilanden in de Westerein en Easterein. De plattegronden zelf zijn niet meer actueel en zullen in de komende tijd worden vervangen.

Lees verder >>


 

Nationale Oranje Vereniging Garyp

We kunnen bijna aftellen naar het dorpsfeest!
Hierbij info over voorverkoop, toegangsprijzen, het programma en de optocht.

Programma dorpsfeest 2016

donderdag 8 september
08:00-08:30 uur opstellen buurt-, school- en vrije inzending wagens
09:00-11:30 uur optocht door het dorp
11:30-12:00 uur opnieuw opstellen en bekend maken prijzen
14:00-15:00 uur voorverkoop in de feesttent
14:15-16:30 uur spelletjes op het feestterrein voor de kinderen van de basisschool
19:30-22:00 uur toneel “Lytse Krêft” in de feesttent
22:30-01:30 uur muziek met Top 40 band Virus en Very Special Guest in de feesttent

vrijdag 9 september
10:00-12:00 uur cabaret met Jacob Spoelstra
14:00-17:00 uur buurtspelen op het feestterrein/DJ Janco in de feesttent
19:00-19:15 uur opstellen voor de avondoptocht
19:15-20:45 uur avondoptocht
21:00-01:30 uur muziek met Topcoverband Switch in de feesttent
21:30-22:30 uur “2 voor de prijs van 1”

zaterdag 10 september
09:00-12:00 uur tuigen, georganiseerd door de tuigcommissie, op het feestterrein
13:00-17:00 uur matinee met Orkest Butterfly
14:00 uur prijsuitreiking

zondag 11 september
11:00 uur evangelisatiedienst, georganiseerd door de evangelisatiecommissie, in de feesttent

Foarút oer de as mei de Handel

Al meer dan 400 aanmeldingen voor Foarút oer de as mei de Handel
Bij de organisatie van het evenement Foarút oer de as mei de Handel zijn al meer dan 400 aanmeldingen binnen om deel te nemen, goed voor zes kilometer aan stands. ‘Al deze bedrijven en organisaties willen zich op zaterdag 1 oktober tonen op de handelsroute, geweldig!’, zegt Bauke Schaafsma van de organisatie. ‘In dit tempo wordt het na de bouwvak dringen om nog een plekje te bemachtigen op de route’.
De initiatiefnemers willen tussen Feanwâlden en Sumar een lint van negen kilometer met stands en activiteiten maken. ‘Het moet de langste handelsroute ter wereld worden, nergens anders ter wereld vindt er een vergelijkbaar evenement op een autosnelweg plaats, dat is uniek!’, zegt Willem Kooistra, tevens voorzitter van de organisatie.

Benieuwd of uw buurman, collega, klant, baas, of tuinman zich al heeft aangemeld? Bekijk via: http://bit.ly/2aN1jgO, de vernieuwde deelnemerslijst.
Wees er snel bij, want vol=vol. Naast bedrijven kunnen (muziek)verenigingen en particulieren zich voor het evenement aanmelden. Er zijn verschillende podia en er is ruimte voor een braderie en kinderrommelmarkt. De organisatie is nog op zoek naar oude of alternatieve vervoersmiddelen om de bezoekers van en naar de parkeerterreinen langs de Centrale As te vervoeren.
Sinds begin maart is de website www.foarutmeidehandel.frl open voor aanmeldingen. Ook worden belangstellenden met een wekelijkse video-update, o.a. te zien op de kanalen van Streekomroep RTV NOF en RTV Kanaal 30, op de hoogte gehouden van de vorderingen van deze logistieke uitdaging. Er worden geen standkosten gevraagd, deelname is gratis.

Meer informatie:
Website: www.foarutmeidehandel.frl
Twitter: www.twitter.com/foarutmeihandel
Facebook: www.facebook.com/foarutmeidehandel
YouTube: Foarutmeidehandel

foaruthandel


(Persbericht - Gemeente Tytsjerksteradiel)

Nieuwe dorpskern Garyp klaar

Donderdag 14 juli was het feest in Garyp. Inwoners, schoolkinderen en bestuurders vierden de afronding van het project Kansen in Kernen Garyp. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra ‘gaven’ de weg terug aan het dorp, nadat de dorpskern de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose onderging.
 
Feestelijke activiteiten
De feestelijkheden werden samen met de school gevierd. De laatste schooldag vond plaats op het nieuwe ‘dorpsplein’. De kinderen konden zich de hele middag vermaken met verschillende spelletjes, een luchtkussen en een goochelaar.
 
Lespakket VVN
Aan het eind van de sport- en spelmiddag bood Margot Blaauw van VVN (veilig verkeer Nederland) een lespakket aan de school aan. Dit lespakket gaat over ‘Shared space area’s’, waarbij iedere verkeersdeelnemer ter plekke wordt aangesproken op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht, omdat wegmarkeringen en verkeersborden zoveel mogelijk ontbreken.
 
Officiële afsluiting
Rond 16.00 werd KIK Garyp officieel afgesloten door gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân, wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel en voorzitter van Plaatselijk Belang Garyp Hendrik Raap. Zij werden daarbij geassisteerd door goochelaar Ritsko van Vliet. Hij “toverde” Tjeerd van 5 tevoorschijn. Tjeerd liet ruim een jaar geleden in een filmpje over Kansen in Kernen zien welke verkeersonveilige plakken aangepakt worden. Nu fietste Tjeerd met de bestuurders een rondje over het nieuwe, veilige dorpsplein.
 
KIK Garyp
Kansen in Kernen (KIK) is een project van de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel in samenwerking met de inwoners van Garyp. Dankzij de aanleg van De Centrale As (rondweg Garyp) rijdt het doorgaand verkeer niet meer door de kern van Garyp. En dat bood kansen, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en het vergroten van de leefbaarheid.
 
Herinrichting
Begin 2015 startte de gemeente Tytsjerksteradiel met herinrichten. De Gravinneloane is veranderd in een dorpslaan, uitgevoerd in rode klinkers. De aangrenzende begraafplaats heeft een ruimere entree gekregen. Meest in het oog springend is de verlengde Gariper Opfeart en de nieuwe waterpartij langs de Gravinneloane. Beide komen samen op een plein dat is ingericht volgens het principe van shared space / dielde romte. Een trefpunt met bankjes, een veldje en een vissteiger. In 2014 transformeerde de voormalige zuivelfabriek ‘De Eendracht’ al tot een multidisciplinair zorgcentrum met zorgappartementen en ruimte voor bedrijvigheid.

Foto’s: Binne-Louw Katsma
 
Foto ‘Lespakket VVN’: Uiterst links Houkje Rijpstra, wethouder Tytsjerksteradiel, uiterst rechts Margot Blaauw, VVN
Foto ‘Officiële opening’: Vooraan Tjeerd (5 jaar), daarachter v.l.n.r. wethouder Houkje Rijpstra, gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter van Plaatselijk Belang Garyp Hendrik Raap

Officiele opening Lespakket VVN

 LC logo

Het uitbreidingsplan ‘Sânhichte/Skeanpaed’ in Garyp kan los

LC 27juni2016

Dat constateert de gemeente Tytsjerksteradiel na de informatiedag waar daadwerkelijk handtekeningen zijn gezet door kopers.
In de eerste fase komen in het nieuwbouwplan zeven woningen, waarbij er keus is uit een rijtjeswoning, halfvrijstaand of vrijstaand.

Het plan is ontwikkeld door bouwbedrijf G. de Haan & Zn in samenwerking met de gemeente en bevat kavels in de grootte van 470 tot 760 vierkante meter.

(Bron: Leeuwarder Courant digitaal)


Gravinneloane en Westerein weer open!!!

Hieronder de situatie van zaterdag 18 juni. De Gravinneloane en Westerein zijn weer helemaal open. Pffff........


Nieuwbouw 

In het nieuwe uitbreidingsplan van Garyp ontwikkelen Bouwbedrijf G. de Haan & Zn. en gemeente Tytsjerksteradiel 23 woningen, waarvan in fase 1: 1 tussenwoning, 2 eind-, 4 halfvrijstaande- en 7 vrijstaande woningen. Voor verkoopinformatie kunt u voor de rijwoningen en de halfvrijstaande woningen terecht bij Wijmenga Makelaars. Voor kavelinformatie van de vrijstaande woningen kunt u terecht bij gemeente Tytsjerksteradiel.

Zie ook: www.fijnwoneningaryp.nl/


(Bron: Rabbelskûte, maart 2016)

Woningbouw in Garyp

Zoals we allemaal merken, trekt de woningmarkt de laatste tijd weer behoorlijk aan.
Ging er de afgelopen jaren amper een bouwterrein in Tytsjerksteradiel over de toonbank, de laatste maanden zijn er al diverse kavels verkocht en worden er weer talrijke opties verleend.

woningbouw 2e fase lrgUitbreidingsplan Sânhichte/Skeanpaed
Ook voor het uitbreidingsplan Sânhichte/Skeanpaed wordt interesse getoond. Niet echt opmerkelijk want dit is natuurlijk ook een prachtige bouwlocatie. Dat het een aantal jaren min of meer uit beeld is geraakt, heeft naast de geldcrisis ook te maken met het feit dat de locatie niet bouwrijp is.
De plek ligt er, wat dat betreft, niet direct uitnodigend bij.

Bouwrijp
De vraag die ons dus nu met enige regelmaat wordt gesteld is “wanneer makket de gemeente it plan bouwryp?”. Welnu, de gemeente wil het plan ontwikkelen zodra er sprake is van concrete belangstelling. Nu de belangstelling toeneemt en er naar alle verwachting binnenkort ook opties worden verleend, geldt dat wanneer er kavels worden verkocht de grond ook meteen bouwrijp zal worden gemaakt.

Snelle levering bouwkavel
Aspirant bouwers hoeven zich echter weinig zorgen te maken over een snelle levering. Het bouwrijp maken zal in enkele maanden zijn beslag vinden. De tijd die ook nodig is om nieuwbouwplannen te ontwikkelen en daarvoor een bouwvergunning te krijgen. In de eerste fase zijn 7 kavels beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavels hebben een oppervlakte van 470 m2 tot 760 m2.

Drie starters- en vier gezinswoningen
Zoals bekend zal Bouwbedrijf De Haan in de eerste planfase ook een zevental kavels (14, 15 en 16) ontwikkelen. Dit bedrijf bouwt zeven energiezuinige en royale woningen.

Meer informatie
Via de website van de gemeente (www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/bouwkavelsgaryp_ 44934/) kunt u meer informatie (ook de kavelprijzen) vinden over het uitbreidingsplan van Garyp. Mochten er daarna nog vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met Willem Bil, verkoopmedewerker van de gemeente: telefoon 06-20620841, email wbil@t-diel.nl of met Bouwbedrijf G. de Haan & Zn, telefoon 0511-521287, www.bouwbedrijf-dehaan.nl.

GemTdielGemeente Tytsjerksteradiel Afdeling Bouwen en Wenje

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 19e jaargang nr.6 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 28 oktober 2016.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 21 oktober 2016 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2016

04-09 t/m 10-09 KWF Kankerbestrijding
11-09 t/m 17-09 Prinses Beatrix Spierfonds
18-09 t/m 24-09 Nierstichting Nederland
25-09 t/m 01-10 Fonds verstandelijk gehandicapten
02-10 t/m 08-10 Dierenbescherming
09-10 t/m 15-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
30-10 t/m 05-11 Diabetes Fonds