• noten   vrij 21 dec - 20:00 uur - It Geahûs
    Bingo

Is het mogelijk om gasloos te leven?Friesch Dagblad digitaal logo


Benefietkerstconcert “De Waarmte fan Desimber” voor Gods Golden Acre!
ProjectSkoolbus


5,5 miljoen euro subsidie voor aardgasvrij Garyp.
Garyp kan aan de slag om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden.
aardgasvrij


Kijk ook eens op de site van Ald Garyp
Westerein 23 37ea8d7c17944d959909eceb0ee23dda


 

 

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang   (dec. 2018)

Overleg B&W
Het twee jaarlijks overleg met B&W is weer achter de rug. Wij hebben als Dorpsbelang na het overleg kort geëvalueerd en concluderen dat het overleg ten opzichte van de vorige overleggen als zeer positief werd ervaren. De tijd zal leren of de gemaakte afspraken ook worden nageleefd.

Easterein / Westerein
De Easterein en de Westerein zijn aangepakt en afgewaardeerd naar een 60km zone. De bromfietsen zullen deze wegen ook moeten gaan gebruiken (Al is de bebording hier nog niet op aangepast), dus aan de gebruiker die deze Rabbelskûte leest de melding houd hier rekening mee. Tevens is de snelheid bij
veel gebruikers te hoog.
Dit laatste is in het overleg met B&W ter tafel gekomen en de inrichting van de weg is voldoende, dus is handhaven op de te hoge snelheden de volgende stap.

Dorpsvisie
Wij hebben aangegeven de Dorpsvisie eind 2018 voor een groot deel voorbereid te hebben om deze daarna met de input van de dorpsbewoner te kunnen oppakken.

Kuierpaden
Omtrent de kuierpaden is nog nieuws dat er nog enkele trace's in de molen zitten voor 2019. Het kuierpad van de Ielke Boanstraloane naar de "Griene Greide" is in voorbereiding voor uitvoering in 2019.

Kerstdagen en eindejaar
Wij willen alle dorpsbewoners alvast fijne feestdagen en voorspoedig nieuwjaar toewensen.


Lees meer ->


rotondeWaldwei Informatie over aanleg rotonde bij de Wâldwei

Er komt een in het voorjaar van 2019 een rotonde bij de afrit Garyp vanaf de Wâldwei. De situatie aan het einde van genoemde afrit is nu niet overzichtelijk,
waardoor automobilisten langer moeten uitkijken en stilstaan dan normaal. De files stonden aanvankelijk tot op de Wâldwei, wat natuurlijk gevaarlijk is. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, ook met drones en verkeersregelaars om te bekijken hoe het verkeer doorstroomt. Daaruit is gebleken dat meer verkeer opstroopt dan aanvankelijk volgens de berekeningen het geval zou moeten zijn.Daarom moet er een rotonde komen.

Tijdelijke stoplichten
Er staan nu stoplichten, die tijdelijk een goede oplossing blijken. Echter, wegens vandalisme moeten ze bijna wekelijks hersteld worden. Onbegrijpelijk dat mensen dit doen. Het repareren kost veel geld.

De planning
Op dit moment loopt de aanbesteding; de publicatie komt begin december; in januari zal duidelijk worden wie het werk gaat uitvoeren. In de planning wordt de nieuwe rotonde in maart-april 2019 opgeleverd. Voor de aanleg van asfalt en het trekken van de belijning mag het niet te koud zijn.

Soort rotonde
De rotonde kan precies op het grondgebied van de provincie aangelegd worden. Het wordt een kleine rotonde, want er is niet veel ruimte beschikbaar. Er komen aan de zuidkant nieuwe taluds, met een duiker voor de sloot. Het midden van de rotonde heeft een doorsnee van ongeveer 10 meter, is verhoogd en krijgt een lamp in het midden. Bovendien komen er verhardingen die opengesteld kunnen worden voor speciaal vervoer.

Planning
Eerst komt de bomenkap en de aanleg van taluds. Daarna komt het asfalt en de belijning en zal het autoverkeer een week of twee afgesloten worden. De fietsers kunnen er waarschijnlijk wel langs. In hetzelfde werk (aanbesteding provincie) wordt ook het wegdek naar Earnewâld vernieuwd (gemeente). Een vergelijkbare, andere rotonde ligt bij Giekerk. Daar kom je uit als je vanaf Tytsjerk langs de wok, het dorp in rijdt.


 

(dec 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp


Al 1850 huishoudens ontvangen groene stroom uit Garyp
Mede dankzij de vele zonne-uren in 2018 heeft ons zonnepark “de Griene Greide” tot en met november een hoeveelheid van ruim 6,6 miljoen kWh’s geleverd. Ter vergelijking in 2017 was dit: 6 miljoen kWh’s. “Fansels kinne we dêr grutsk op wêze”.

“Energie VanOns” scoort een 10! Dy stroom wolle jo dochs ek?
De consumentenbond onderzocht en constateert: Energie VanOns krijgt een dikke 10 en staat daarmee bovenaan in de groene stroom ranking. De stroom die in Garyp wordt  opgewekt gaat naar Energie VanOns. Wie dus klant is bij Energie VanOns krijgt 100% duurzaam opgewekte donkergroene stroom uit ons eigen dorp. Ter vergelijking: Energieleverancier Essent scoorde slechts een 5,6.

Bent u al lid van Enerzjy Koöperaasje Garyp? Samen sterker!
Lid worden van de energiecoöperatie is het eerste jaar gratis en kost u daarna €7,50 per jaar. Aanmelden kan via www.ekgaryp.nl, Het voordeel van het lidmaatschap van Enerzy Koöperaasje Garyp (EKGaryp) én tegelijk klant zijn van Energie VanOns, is het gebruik maken van donkergroen geproduceerde voor leden goedkopere Gariperstroom. Stroom dat daarnaast ook nog een bijdrage levert aan ons gezamenlijk Fûns (Sosjale) Duorsumens Garyp. Kortom: Samen werken aan een betere en vooral duurzame wereld voor ons én onze (klein)kinderen.

Fûns Sosjale Duorsemens (FSD)
Het openluchtzwembad in Garyp, de vlinder- en bijenweide in Sumar maar ook de kinderkerk in Garyp gingen u reeds voor met het indienen van een aanvraag bij het FSD. Dit fûns heeft jaarlijks een budget van minimaal € 4.000,00 beschikbaar voor duurzame initiatieven in Garyp en directe omgeving.

De subsidiepot is nog niet leeg!
Voor het jaar 2018 zijn er in het FSD nog gelden beschikbaar. Aanvragen kunnen ook nu nog worden  ingediend bij info@ekgaryp.nl. In aanmerking komen alle projecten/initiatieven die de (sociale) duurzaamheid centraal stellen en groepen van mensen duurzaam in staat stellen mee te doen aan de samenleving van Garyp en directe omgeving. Bij de aanvraag moet een projectplan en een begroting worden overlegd. Voorwaarde is dat er meerdere bronnen van financiering zijn. Een aanvraag moet vóór het eind van dit jaar ntvangen zijn. Uiteraard kunnen er in 2019 ook weer nieuwe aanvragen worden ingediend.

Pilot “Aardgasvrij Garyp”
Het lijkt wel of het een tijdje stil is gebleven rond dit mooie uitdagende project. Maar schijn bedriegt. Het bestuur is samen met de gemeente achter de schermen heel druk bezig om de pilot “Aardgasvrij Garyp” op te zetten en tot uitvoering te brengen. Vele zaken dienen vooraf geregeld te zijn willen we “beslagen ten ijs” komen! Zowel nationaal als regionaal zijn de ogen op Garyp gericht.

Projectorganisatie - rol EKGaryp
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het opzetten van een projectorganisatie. Hierin worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste plaatsen en bij de juiste personen neergelegd. Ook het bestuur van EKGaryp krijgt een grote verantwoordelijkheid hierin en de uitvoering komt geheel voor rekening van EKGaryp. Uiteraard kan ook op hulp van de gemeente worden gerekend.

Projectleider
De uitvoering van de projectorganisatie wordt gelegd bij een projectleider. Deze zal uit eigen EKGaryp-kring worden benoemd. Deze persoon zal het geheel aan projectmanagement gaan aansturen en uitwerken met secretariële ondersteuning, ook grotendeels uit de EKGaryp-gelederen. Ingeschreven voor een energiescan en dan? Ruim 180 huishoudens/bewoners hebben zich tot nu toe ingeschreven voor het
laten uitvoeren van een energiescan. Inmiddels hebben 12 huizen een proefscan gehad. Medio december wordt gestart met het uitvoeren van de eerste reguliere energiescans. Heeft u zich ingeschreven? Dan wordt er binnenkort contact met u opgenomen door één van de energie-adviseurs. Een scan aanvragen kan nog steeds Een energiescan is een absolute voorwaarde voor het aanvragen én verkrijgen
van subsidie vanuit de pilot. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de bewoner aantonen dat de gasmeter wordt verwijderd! Schrijf u daarom nu nog in voor een scanaanvraag. Dit kan via de website van www.ekgaryp.nl . Alle aanvragen worden op datum van ontvangst in behandeling genomen. Soms moet u even geduld hebben, maar uw aanvraag komt zeker aan de beurt!

Wordt vervolgd!
Binnenkort zullen we u via de nieuwsflits uitgebreid informeren hoe alles verder in zijn werk gaat. We houden u dus op de hoogte.

It bestjoer fan de EKGaryp winsket jo Noflike Krystdagen en in Enerzjyk en
Duorsum 2019!

 

Het bestuur EK Garyp


Friesch Dagblad digitaal logo  Bron: Friesch Dagblad, 24 november 2018

Is het mogelijk om gasloos te leven?

Nederland moet van het gas af. Om te ontdekken waar tegenaan wordt gelopen, krijgen 27 gemeenten in totaal 120 miljoen euro subsidie van de overheid. Garyp en Vlieland zijn de Friese proefpolders.

Als voorzitter van de Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) en voorlopig de trekker van het project ‘Garyp van het gas’ ontkwam Gjalt Benedictus (67) er niet aan zijn huis bloot te stellen aan een scan. ,,Ik had de afgelopen jaren al wat isolerende maatregelen genomen maar er kwam toch een aantal koudebruggen aan het licht.” Alle Garypers kunnen, dankzij het gasloosproject, zo’n scan gratis laten uitvoeren en advies krijgen hoe ze de stap van het gas af het beste kunnen maken.

Garyp Luchtfoto
Garyp Luchtfoto2
Garyp Zonneweide Luchtfoto3

Foto's Jilmert Postma - Friesch Dagblad

Benedictus hoopt met vloerisolatie en de nieuwste versie isolatieglas het gasverbruik van zijn huis uit begin jaren tachtig van 2000 naar 1200 tot 1000 kuub terug te brengen. Een warmtepomp gaat zijn ultrazuinige en drie jaar geleden aangeschafte hr-gasketel als verwarmingsbron vervangen. ,,Dat is natuurlijk zonde van de investering, maar wel de consequentie voor een gasloos huis.”

Lees ook: Stoken zonder gas: Wie regelt dat en hoe en vooral: wie betaalt?

Vloerverwarming is het meest effectief bij een warmtepomp, maar dat wordt het bij Benedictus niet. ,, We hebben een heel mooie houten vloer en dat is lastig bij vloerverwarming. De radiatoren worden vervangen door lagetemperatuurradiatoren. Die geven door een groter oppervlak meer warmte af, zodat het cv-water niet zo heet hoeft te zijn om het toch behaaglijk te krijgen.”

In totaal denkt Benedictus voor een gasloos huis rond de veertigduizend euro kwijt te zijn. ,,Met diverse nieuwe en al bestaande subsidies kan ik zo’n tien- tot twaalfduizend euro afdekken, dus blijft er 28.000 euro om te financieren over. Dat is met een lening tegen 2 procent rente en uitgesmeerd over vijftien tot twintig jaar goed te doen. Die maandlasten zijn lager dan mijn huidige energierekening.”

Afbetaling is gegarandeerd, want je bespaart maandelijks al snel meer op je energierekening dan je lening je kost

Niet alleen bij Benedictus moet er fors worden geïnvesteerd voor de omschakeling naar een gasloos huis. Zelfs met de 5,6 miljoen euro die Garyp van de rijksoverheid kreeg om een gasloos dorp te worden, moet menigeen uit eigen zak het nodige bijdragen.

,,Wie zijn huis verduurzaamt, verdient dat grotendeels terug” vertelt Ytje Hiemstra die namens de gemeente Tytsjerksteradiel meedenkt en -werkt aan het project. ,,Maar er blijft in de meeste gevallen een zogenoemde onrendabele top van gemiddeld zo’n achtduizend euro over, dus geld dat je niet snel terugverdient. De ruim vijf miljoen euro van het rijk is onder andere bestemd om dat te financieren.”

Garyp Gjalt metvlag fotoMarchjeAndringaGezien de energielabels van de huizen staat het dorp voor een fikse uitdaging. Meer dan de helft van de zeshonderd koophuizen scoort niet beter dan label D. Daarvan hebben zo’n tweehonderd huizen label G; de laagste score. En nog geen 10 procent zit op label A. Benedictus: ,,Ik denk dat we daarmee een goed beeld vormen van wat er in Nederland nog moet gebeuren.”
Pelletkachel

Een eerste punt is: waarmee wordt het gas vervangen? Tot voor kort werd bijvoorbeeld de pelletkachel als een duurzaam alternatief gezien. Nu wordt daar kritischer naar gekeken omdat de pellets (geperste houtkorrels) vaak uit het buitenland worden gehaald en de verbranding voor fijnstof zorgt.

Garyp kiest voor elektrisch als alternatief voor gas als warmtebron. Niet zo’n vreemde keus gezien het enorme zonnepark De Griene Greide dat sinds vorig jaar voor zo’n zeventienhonderd huishoudens stroom kan leveren. En dat de dorpelingen via de Enerzjy Koöperaasje Garyp zelf voor de komst van het park hebben gezorgd, heeft vast een rol gespeeld bij het besluit van de overheid om ook dit dorp uit te kiezen in het proefproject, denkt Benedictus.

Ook al zie je gasloos nu niet zitten, zo’n gratis scan is toch wel het minste wat je kunt doen

Die keuze betekent wel een zwaarder stroomnet voor het dorp om alle stroom te kunnen aan- en, bij overproductie van de panelen op de daken, afvoeren. Liander neemt de kosten van de netverzwaring op zich. Pikant vindt Benedictus. De rekening van 3,5 ton die de EKG kreeg voor de aansluiting van het zonnepark moest de coöperatie wel uit eigen middelen betalen.

Het project gasloos Garyp leeft inmiddels wel in het dorp. Ruim tweehonderd belangstellenden van het ruim negentienhonderd inwoners tellende dorp kwamen in oktober naar de eerste informatie-avond. Er waren al direct honderdtien scanaanvragen.

Lees meer


Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

 AGENDA 2018

December  
do 13 dec 50+SooS middag
De rasverteller dhr. Gjalt de Groot uit Holwerd komt ons deze middag spannende verhalen vertellen. We beginnen op half 3 in het Geahus.
Gasten zijn welkom.
vrij 14 dec Friese kampioenschappen voor volièrevogels (plm. 900 stuks)
Op vrijdag 14 dec. van 10.00-22.00 uur, en op zaterdag 15 dec. vanaf 10.00 uur.
Tevens draaiend rad met verloting.
Plaats: It Geahûs
Entree: gratis
di 18 dec actie geldZwembad Garyp -  ACTIE
Vanaf 17.00 uur komen we bij u langs met heerlijke banketstaven. Steun het zwembad en maak deze actie tot een groot succes.
wo 19 dec C.P.B. Garyp - Broodmaaltijd met Kerstliturgie
vrij 21 dec ItGeahus smBingo -  Activiteitencommissie It Geahûs

(De volgende bingo's zijn: elke 2e vrijdag van de maand t/m vrijdag 12 april 2019)
za 22 dec ProjectSkoolbusBenefietkerstconcert “De Waarmte fan Desimber” voor Gods Golden Acre!
Hoe laat: 20:00 uur
Waar: Andreastsjerke (Greate Buorren 21, Garyp)
Entree: €5,00
Voorverkoop: Spar Bijlsma en Elzinga Diervoeders, Garyp
Meer info ->
ma 24 dec Chr. Muziekvereniging Looft den Heer: Wij verzorgen de invulling van de kerstnachtdienst in Andreastsjerke.
M.m.v. Minke Anna Hoekstra, Sytze Kobus en Greet van der Sluis.
Aansluitend maken we vanaf 23:00 uur onze traditionele Kerstnachtronde door het dorp.
 

AGENDA 2019

Januari  
do 3 jan C.P.B. Garyp - Koffiemorgen met nieuwjaarswensen. Aanvang: 9.30 uur
za 5 jan ItGeahus smNieuwjaarsborrel met ús eigen Gariper volkszanger Hille V.
Verkiezing 'Gariper fan it jier'
Aanvang 21.30 uur
Activiteitencommissie It Geahûs
11 jan bingoBingo om 20:00 uur

Activiteitencommissie It Geahûs
wo 16 jan C.P.B. Garyp - Wiebe Biesma uit Heerenveen vertelt over zijn reis op de motor door Vietnam
26 januari 45e Solistenconcours van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel in It Geahûs. 
26 januari 13e Federatiefestival van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel in It Geahûs.
Februari  
2 februari ItGeahus smU2 tribute band. Organisatie Buorman & Buorman

Activiteitencommissie It Geahûs
8 febr bingoBingo om 20:00 uur

Activiteitencommissie It Geahûs
wo 13 febr C.P.B. Garyp - Feestelijke jaarvergadering
Maart  
za 16 mrt Toanielselskip Lytse Krêft spilet it dramastik "Wachtsjend wetter"
Aanvang 20.00 uur in It Geahûs
wo 20 maart C.P.B. Garyp - Bert Pronk deelt met ons zijn ervaringen in de meldkamer van 112
vrij 22 en za 23 mrt Toanielselskip Lytse Krêft spilet it dramastik "Wachtsjend wetter"
Aanvang 20.00 uur in It Geahûs
   
April  
wo 10 april C.P.B. Garyp - We laten ons deze avond verrassen
Mei  
do 16 mei C.P.B. Garyp - jaarlijkse uitstapje
   
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 28 septemberi 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 14 december 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 7 december 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2019

28-01 t/m 03-02 Hersenstichting
04-03 t/m 10-03 Jantje Beton