Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

 

Ledenvergadering
17 mei heeft de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp plaats gevonden. Door de mooie weersomstandigheden was de vergadering niet drukbezocht. Ten tijde van de vergadering zijn de bestuurswisselingen vastgesteld en hebben wij als bestuur de vragen beantwoord. Al met al een “zakelijke” vergadering.

Plenair overleg
18 Mei hebben wij het plenair overleg met B&W en de dorpsbelangen bijgewoond in de raadszaal van het gemeentehuis. De punten die besproken zijn waren onder andere groenvoorzieningen, recreatie en woningbouw.

Groenvoorzieningen: De Gemeente heeft moeten bezuinigen en kan niet overal maaien. Mochten er “probleem” gevallen zijn waar het gras tot de oksels groeit of er kan niet meer gespeeld worden door kinderen dan kan men dit via de FIXI app kenbaar maken.

Woningbouw: Het bevreemdde de Gemeente dat Dorpsbelang niet op de hoogte is van de toekomstplannen van de leegstaande huurwoningen. Zij zullen dit kenbaar maken bij de woningbouwvereniging. Het plaatsingsbeleid is ook ter sprake geweest. De inwoners van andere dorpen geven hetzelfde geluid. Hoe kunnen wij de inwoners in het dorp houden. Nu gaan de Garipers naar de buurtdorpen voor huurwoningen. De buurtdorpen zeggen daarop dat hun inwoners ook niet in de dorpen kunnen blijven daar deze toegewezen woningen krijgen in andere dorpen. Al met al een vreemd beleid waar de dorpen niet blij mee zijn.

Lees verder.....

Namens bestuur van het Dorpsbelang Garyp
Fokke Lemstra

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp

Meer informatie:

 • Kinderwoud
 
 • Uitvaartzorg Bijlsma
 
 • De Friese Wouden
 
 • CBS De Wrâldpoarte
 
 • Banner VRIJ 2022
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 • Spoelstra
 • Kobus
 
 • Dien Zaak
 • Rinskje's Haarsalon
 • It Geahus
 • SchildersbedrijfvdMeulen
 • Kor de Boer
 • Kinderopvang Garyp
 
 • AI Motors
 • Koopmans Timmerwerken
 • Bakkerij Van der Zee
 • De Beuk
 • KraanverhuurSjoerdHoekstra
 • AldertdeBoer
 • bureaubenedictus
 • It Wurk
 
 • Spoelstra
 • Kobus
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 • Elverdink
 • BioBalance7
 • Loes Bontekoe
 • DeTsjoender
 
 • BouwbedrijfDeHaan
 • KaashandelVanDerWal
 • De Wolkom

Programma Dorpsfeest 2022

Donderdag 8 september
08:00-08:30 uur Opstellen buurt-, school- en vrije inzending wagens
09:00-11:30 uur Optocht door het dorp met muzikale begeleiding van Chr. Muziekver. Looft den Heer
11:30-12:00 uur Opnieuw opstellen en bekend maken prijzen
14:00-15:30 uur Voorverkoop in de feesttent
14:15-16:30 uur Optredens van kinderen van CBS de Wrâldpoarte in de tent: ‘In de tijdmachine met de Wrâldpoarte’. Iedereen is welkom om te komen kijken
19:30-22:30 uur Toneelgezelschap Lytse Krêft speelt de klucht “In frou fan fiif miljoen”
22:30-01:30 uur Muziek: Stappers van Toen met bERT SOLO
   
Vrijdag 9 september
10:00-12:00 uur Cabaret door Jacob Spoelstra
14:00-17:00 uur Buurtspelen en volksspelen Volksspelen: Met o.a. Spijkerslaan, Sigaar roken, Granny squares haken. Voor ieder wat wils! Springkussens voor de kinderen t/m 12 jaar
18:30-19:00 uur Opstellen voor de avondoptocht
19:00-20:30 uur Avondoptocht met muzikale begeleiding van De Wodkapel
21:00-01:30 uur Muziek met de band SMÛK
   
Zaterdag 10 september
10:00-11:30 uur Dorpsquiz Garyp met en door Arnold Bouwmeester. Dit is een onderdeel van de buurtspelen. Geen max. aantal deelnemers per buurt
13:00-17:00 uur Matinee met ’N Keer Wat Anders met in de pauzes een DJ. + Prijsuitreiking buurtspelen, volksspelen en optocht
   
Zondag 11 september
11:00 uur Evangelisatiedienst, georganiseerd door de evangelisatiecommissie met medewerking van Grace & Glory

Klik HIER voor meer informatie over de route van de optocht, entreeprijzen en voorverkoop op de website van de Oranjevereniging zelf.

  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

AGENDA 2022

September  
8 t/m 11 sept NOVG: dorpsfeest - klik hier voor meer informatie
14 september CPB Garyp: kofjemoarn mei Jan Jonkman in It Geahûs
Oktober  
1 oktober Start Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel
7 t/m 9 okt Chr. Muziekver. Looft den Heer: 125- jarig jubileumweekend. Klik hier voor meer informatie.
8 oktober Gymnastiekver. VenV: tweejaarlijkse uitvoering in It Geahûs vanaf 17:00 uur
8 oktober Chr. Muziekver. Looft den Heer: reünie in It Geahûs
8 oktober Chr. Muziekver. Looft den Heer: jubileumconcert in de Andreastsjerke
9 oktober Chr. Muziekver. Looft den Heer: jubileumkerkdienst begeleiden in de Andreastsjerke
27 oktober CPB Garyp: Rayonfergadering yn De Pein
29 oktober De Rabbelskûte: fiering 25-jierrich bestean in It Geahûs fan 16:00-18:00 oere
November  
   
December  
   

De Rabbelskûte

'De Rabbelskûte' 26e jaargang nr.1 van 2 september 2022 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 4 november 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 28 oktober 2022 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

 

Uitnodiging jubileumfeest De Rabbelskûte

Zaterdag 29 oktober

Een 25-jarig jubileum is zeker een mijlpaal om bij stil te staan. Daarom wordt u een receptie/feestje aangeboden op zaterdag 29 oktober van 16:00 - 18:00 uur in It Geahûs. Naast een hapje en drankje kunt u o.a. oude Rabbelskûtes inzien en een prijs winnen met een quiz. Maar u kunt vooral ook veel Garipers ontmoeten die betrokken zijn of waren bij De Rabbelskûte. Dat zijn de huidige redactieleden, maar ook oud-redactieleden en de leden van de vouw- en nietgroep. Verder gaat het om sponsors, adverteerders, donateurs, verenigingen, organisaties en bewoners die regelmatig kopij aandragen. Maar het gaat ook om u als lezer, die zich betrokken voelt bij de dorpskrant. U bent allen van harte uitgenodigd! Ook de wethouder is uitgenodigd, net als met het 10-jarig bestaan. Organisaties en personen die nog een woordje willen doen kunnen zich melden bij een redactielid. Deze zullen herkenbaar rondlopen.

De klapper van het feest is wellicht het optreden van onze eigen, deels Gariper band De Twirre, met o.a. Roelof Koopmans. Zo kan ook deze Gariper band met zijn prachtige muziek zich in ons dorp profileren.

Het feest wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Dorpsbelang, Stichting De Griene Greide en de EKG. Wilt u ook een bijdrage geven? Dan kan dat door een storting op het rekeningnummer van de dorpskrant, zie Colofon, of door tijdens het feestje een gift in de bus in de hal van It Geahûs. Let op, dit is geheel vrijblijvend, want iedereen is welkom! Verder wacht u bij de uitgang nog een klein presentje.

Let op, dit is enige uitnodiging. Noteer daarom de datum 29 oktober alvast in uw agenda.

Lees hieronder artikel 'Vijfentwintig jaar De Rabbelskûte in Garyp'


Collecterooster

 • 04-09 t/m 10-09 KWF Kankerbestrijding
 • 11-09 t/m 17-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 18-09 t/m 24-09 Nierstichting
 • 25-09 t/m 01-10 HandicapNL
 • 02-10 t/m 08-10 Dierenbescherming
 • 09-10 t/m 15-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 30-10 t/m 05-11 Diabetes Fonds
 • 06-11 t/m 12-11 Alzheimer Nederland
 • 13-11 t/m 19-11 Het Gehandicapte Kind
 • 20-11 t/m 26-11 Kerk in Actie

LooftDenHeer logo
Chr. Muziekvereniging “Looft den Heer” Garyp

1897 - 2022 

Op 7 oktober 1897 werd onze muziekvereniging “Looft den Heer” opgericht.
Dat betekent dat er in oktober 2022 een uniek 125 jarig jubileum is te vieren waar we op passende wijze aandacht aan willen geven.
De eerste plannen zijn ondertussen gemaakt en de festiviteiten staan gepland voor het weekend van 8 en 9 oktober 2022.

Zie ook: www.aldgaryp.nl


Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl

LooftDenHeer logoChr. Muziekvereniging “Looft den Heer” Garyp

1897 - 2022

Op 7 oktober 1897 werd onze muziekvereniging “Looft den Heere” opgericht.
Dat betekent dat er in oktober 2022 een uniek 125-jarig jubileum is te vieren waar we op passende wijze aandacht aan willen geven.

Op zaterdag 8 oktober staat ’s middags o.a. een reünie voor leden en oud-leden op het programma.

’s Avonds is er een concert, wat ook gedeeltelijk wordt verzorgd door een speciaal samen te stellen reüniekorps (huidige muzikanten in combinatie met oud-leden).
Hiervoor hebben zich al een mooi aantal reünisten opgeven. Het merendeel van hen speelt ook mee in het reüniekorps, dat al begonnen is met repeteren. Ben je lid geweest van de muziekvereniging en wil je ook op de reünie komen en/of met het reüniekorps meespelen, meld je dan per ommegaande aan via ldhg01@gmail.com.
Graag ontvangen we dan de volgende gegevens van je:
Naam, adres, pc/woonplaats, tel.nr., e-mail, of je op de reünie komt, of je meespeelt in het reünie korps en zo ja, welk instrument je bespeelt en of je een eigen instrument hebt.

Het gehele programma voor zaterdag 8 oktober is als volgt:
13:00-14:30 uur foto- en filmtentoonstelling voor iedereen in It Geahûs
15:00 uur reünie voor leden, dirigent, oud-leden en oud-dirigenten
20:00 uur jubileumconcert in de Andreastsjerke

Als afsluiting van deze jubileumviering zal ons korps op zondag 9 oktober medewerking verlenen aan de kerkdienst in de Andreastsjerke. Na de dienst drinken we samen een bakje koffie/thee met wat lekkers.

De jubileumcommissie “Looft den Heer Garyp 125 jaar”

Vijfentwintig jaar De Rabbelskûte in Garyp

In september was het alweer 25 jaar geleden dat de Rabbelskûte werd opgericht. Het idee kwam in 1996 vanuit Dorpsbelang. Samen met het Opbouwwerk Tytsjerksteradiel werd een soort Plan van Aanpak gemaakt. Het bleek dat een dorpskrant huis-aan-huis gratis op alle adressen kon worden bezorgd als die 5 á 6 keer per jaar uitkwam. Dorpsbelang legde het voorstel voor aan de ledenvergadering, die werd gehouden in een volle zaal in café Unicum. Ondanks enige weerstand werd het voorstel aangenomen. Trudi Dorreboom meldde zich als nieuwe inwoner als redactielid en ook Anne Albada werd gevraagd. Gjalt Faber zou als vertegenwoordiger Dorpsbelang zitting nemen in de redactie. Deze drie zitten na 25 jaar nog steeds in de (eind-)redactie! Na een oproep meldde zich Agnieta de Boer. Mede dankzij haar kwamen er nog zes redactieleden bij.
De redactie werd toen gevormd door:
Gjalt Faber, voorzitter
Anne Albada; secretaris
Trudi Dorreboom; eindredactie
Gerdina Tamminga; penningmeester
Gryt Haanstra; drukwerk
Jaap Raap; lay-out
Anne Heidbuurt; commercieel medewerker (advertenties e.d.)
Agnieta de Boer; algemeen lid
Jolle Jansma; algemeen lid
David Heidbuurt; algemeen lid

De redactie ging het Plan van Aanpak verder uitwerken. Want, hoe breng je nu met 10 nieuwe mensen een krant uit. Er werd een oproep gedaan voor een naam van de krant. Luut van der Molen leverde zelfs 10 namen in. Hiervan werd de naam De Rabbelskûte (kletskous) gekozen. Er kwam een redactiestatuut. Er werden adverteerders, sponsors en donateurs geworven. Omdat De Rabbelskûte als commissie is opgericht onder Dorpsbelang (en dat nog steeds is), is Dorpsbelang nog steeds een belangrijke financier. Het drukwerk en het bezorgen werden geregeld. Er kwam een vouw- en nietgroep, een versiergroep (handmatig plaatjes plakken) en een typegroep (veel kopij werd geschreven aangeleverd). Jitze en Trijntje de Haan bezorgenden jaren de krant aan huis. Taeke de Haan heeft dit later van zijn broer overgenomen.

Met de oprichting van de dorpskrant in It Geahûs september 1997 heeft burgemeester Polderman de naam De Rabbelskûte onthuld. Mede dankzij het redactiestatuut is er niet heel veel veranderd aan de inhoud en opzet van De Rabbelskûte. Wel werd door de verdere digitalisering de typegroep en versiergroep later opgeheven en het drukwerk gebeurt door van der Let. Zo kunnen we nu met vijf redactieleden toe. De vouw- en nietgroep (+10 personen) is nog wel steeds intact. Vol enthousiasme zetten ze nog steeds De Rabbelskûte in elkaar. En Tineke Albada zorgt dat elk adres in Garyp De Rabbelskûte ontvangt.

Rabb redactie 2022 

De huidige redactieleden. v.l.n.r.: Anne, Trudi, Timon, Anja en Gjalt

Het eerste nummer (sept 1997) was wellicht het meest spraakmakendst. In het Foarwurd werd gerept over vertrekkende bedrijven en winkels en het vestigen van nieuwe forenzen. De Rabbelskûte kon wellicht als bindende factor optreden om ‘de mienskip’ en de sociale cohesie intact te houden. Ook was er de oproep om kopij in te leveren, want ‘de redactie zijn we allemaal’. Naast rubrieken als Nieuws van Dorpsbelang, Verenigingsnieuws, Wist u dat, Ons een Zorg en Cultuur onder Vuur, kwam Gerdina Tamminga met een artikel over ‘Werken in Zwitserland’. Burgemeester Polderman pikte dat er gelijk uit. David Heidbuurt en Gjalt Faber plaatsten een indrukwekkend interview van meester van der Veen, die net met pensioen was. Maar het meest spraakmakend was het artikel van Luut van der Molen met 47 skelnammen en bynammen. Een paar bleken nogal gevoelig te liggen. Tot de dag van vandaag wordt er nog over gepraat.

In het jaar 2000 bracht De Rabbelskûte een aan ‘Simmer 2000’ gewijde krant uit. Samen met Dorpsbelang (vooral Klaas Veltman) werd daarnaast een Rabbelskûte Special uitgegeven. In It Geahûs stond toen een maquette van alle huizen in Garyp. In de Rabbelskûte Special stonden o.a. alle adressen met de namen van de toenmalige bewoners.

In 2007 werd het 10-jarig jubileum in It Geahûs gevierd. Er werd toen o.a. nagedacht over de toekomst van De Rabbelskûte en welke kopij wel of niet. Maar nu, 15 jaar later is De Rabbelskûte nog steeds springlevend. Sommige artikelen worden door Reinder Herder digitaal overgenomen op www.garyp.nl. Er is nog steeds voldoende kopij. Alleen zijn de meeste sponsors verdwenen en is er geen wachtlijst meer van adverteerders. Hierdoor wordt de financiële situatie er niet beter op, maar gelukkig heeft Dorpsbelang haar bijdrage onlangs verhoogd. Daarom gaan we samen op naar de volgende 25 jaar Rabbelskûte!
En dat vieren we op 29 oktober in It Geahûs (zie hier).

Gjalt Faber, voorzitter
Trudi Dorreboom, vicevoorzitter
Anne Albada, secretaris
Timon Busman, penningmeester
Anja de Vries, reporter

 

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk