Logo-Dorpsbelang


Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

november 2021

Corona
Wederom is er een lockdown afgegeven door de regering. Zoals veel vaker al gemeld in de rubriek nieuws van Dorpsbelang: denk om elkaar.

Herstraten
Op diverse plekken in Garyp is de Gemeente aan het herstraten. De trottoirs waren op enkele plekken zeker aan een opknapbeurt toe. Ziet u een onveilige situatie dan kunt u deze melden bij Dorpsbelang dorpsbelanggaryp@gmail.com of via de site van de Gemeente fixi.nl

Snelheid
Begin deze maand hebben wij met de gemeente en de omwonenden van de Lytse Buorren gesproken over de veiligheid op de straat. De aanwonenden klagen over de snelheid van de personenauto's. Uit de meting van de gemeente blijkt dat de snelheid toch meerdere malen wordt overschreden. Beste bestuurders de maximumsnelheid is 30 km/uur.
Snelheids remmende maatregelen liggen op de plank. Mogelijk wordt een laser ingezet!

Sinterklaas
De intocht van Sinterklaas is weer achter de rug. Wij hopen dat de kinderen en de ouders ondanks de huidige maatregelen hebben kunnen genieten.

Schoonmaakactie
De straten in Garyp worden door enkele verenigingen twee/drie keer per jaar schoongemaakt tegen een vergoeding. Ook dit jaar is dit weer geslaagd. Allen, namens de inwoners van Garyp bedankt hiervoor.

Gaswinning ontwerpbesluit Tietjerk
Voor eerst weigert de minister instemming met de uitbreiding van de gaswinning na 2030 in Tytsjerksteradiel. Hoe verder zal de tijd leren.

Ledenvergadering
Wij als bestuur zullen ons buigen over hoe wij begin volgend jaar een verantwoorde ledenvergadering kunnen houden.

Fokke Lemstra

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:

 • Uitvaartzorg Bijlsma
 
 • Kinderwoud
 
 • De Friese Wouden
 
 • Anvil
 
 • CBS De Wrâldpoarte
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 • Spoelstra
 • Kobus
 
 • It Geahus
 • Rinskje's Haarsalon
 • Dien Zaak
 • Kinderopvang Garyp
 • Kor de Boer
 • SchildersbedrijfvdMeulen
 
 • De Beuk
 • Koopmans Timmerwerken
 • AI Motors
 • Bakkerij Van der Zee
 • It Wurk
 • KraanverhuurSjoerdHoekstra
 • bureaubenedictus
 • AldertdeBoer
 
 • Bouwbedrijf Wagenaar
 • Spar Bijlsma
 • Spoelstra
 • Kobus
 • DeTsjoender
 • Elverdink
 • BioBalance7
 • Loes Bontekoe
 
 • KaashandelVanDerWal
 • BouwbedrijfDeHaan
 • De Wolkom

(Bron: Rabbelskûte, november 2021)

Nationale Oranje Vereniging Garyp

Hoog tijd om weer een update te geven van alle ontwikkelingen bij de Oranjevereniging.NOVG logo

Kleintje Dorpsfeest
Op 18 september hebben we in samenwerking met de Activiteitencommissie van It Geahûs een Kleintje Dorpsfeest georganiseerd. Zo’n 400 Garipers vierden dit feest met ons mee. De band Signature zorgde voor de muziek. Ze hebben ons flink laten dansen en natuurlijk werd er traditioneel even geroeid. Het feesten zijn we nog niet verleerd in Garyp. Dat belooft wat voor het dorpsfeest in 2022.

Dorpsfeest 2022
We hebben goede hoop dat we in 2022 weer een dorpsfeest hebben. Dit zal dan zijn op 8, 9, 10 en 11 september 2022. Zet ‘m alvast in je agenda!

Het thema blijft ‘de Tijdmachine’. Mochten buurten of vriendenclubs al een goed idee hebben voor hun creatie van de optocht, meld dit dan vast aan. Aanmelden mag alvast via info@oranjegaryp.nl. Later volgt nog een officieel aanmeldformulier.

Rabobank ClubSupport
Ook dit jaar deden we weer mee aan de Rabobank ClubSupport. Dankzij jullie stemmen leverde dit het mooie bedrag op van € 533,78. Dit bedrag gaan we gebruiken voor het komende dorpsfeest. Iedereen bedankt voor het stemmen!

Ledenadministratie
Wijzigingen m.b.t. de ledenadministratie, rekeningnummer, adresgegevens en dergelijke kunt u doorgeven via ponghalder@oranjegaryp.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook lid worden van de Oranjevereniging. Lidmaatschap voor leden van 18 jaar en ouder kost het u € 8,00 per persoon per jaar.

Tot slot wensen we jullie allemaal alvast heel fijne feestdagen!

Nationale Oranje Vereniging Garyp


(Bron: Rabbelskûte, november 2021)

Activiteitencommissie It GeahûsNOVG logo

Wauw wat was het fantastisch om samen met de Nationale Oranje Vereniging Garyp het kleintje dorpsfeest te organiseren. Weer even groot feest in Garyp, iets waar we met zijn allen erg naar uit hebben gekeken! De sfeer zat er goed in en wij hebben genoten!
Maar dit succes smaakte natuurlijk naar meer. Wij zijn als activiteiten commissie al druk aan het brainstormen voor dit seizoen en waren ook al druk bezig om jullie warm te maken voor een avondje gezelligheid met The Bounty Hunters op 27 november. Helaas was de OVG-folder al gedrukt voordat de nieuwe maatregelen werden aangekondigd en hebben we jullie misschien via folder al enthousiast gemaakt. Sorry, dit kan dus in verband met de aangescherpte maatregelen niet door gaan. Deze band houden jullie zeker nog tegoed!

Ook hebben we al een aantal bingo’s in de agenda staan, welke alvast genoteerd kunnen worden:
17 December, 11 februari en 8 april. Alle data natuurlijk wel onder voorbehoud van de maatregelen.
Nog voor de eerste lockdown hadden we al een aantal activiteiten gepland, zoals o.a. de zeepkistenrace. Deze staat ook zeker nog op de agenda zodra we hier meer over weten en kunnen delen, laten we het jullie zeker weten.
We hopen jullie bij de versoepeling van de regels snel weer te zien in It Geahûs om samen weer te kunnen genieten van mooie feestjes en gezellige activiteiten!

Activiteitencommissie It Geahûs

 


(Bron: Rabbelskûte, november 2021)wandelnetwerk paaltje

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Algemene Ledenvergadering
Op 4 november jl. heeft onze coöperatie een extra Algemene Ledenvergadering gehouden in It Geahûs. Er was een mooie opkomst om twee belangrijke zaken met elkaar te bespreken. Een statutenwijziging en een presentatie door Jan Bijlsma over een nieuw op te zetten Project Zon Wind Opslag.
Omdat de statutair vereiste opkomst te gering was kon er nog geen definitief besluit over de voorgestane statutenwijziging worden genomen. Op 2 december a.s. vindt er voor de leden een tweede (digitale) Algemene Ledenvergadering plaats.

Op de website van EKGaryp (www.aardgasvrijgaryp.nl) kunt u het volledige verslag vinden van de presentatie over de pilot Zon Wind Opslag.

Deze editie van de Rabbelskûte is al weer de laatste van het jaar 2021. Daarom wil het bestuur allen die betrokken waren en zijn bij het wel en wee van Enerzjy Koöperaasje Garyp hartelijk dankzeggen voor alle (vrijwillige) inzet van het bijna afgelopen jaar. Het bestuur hoopt dat de uitkomsten van de klimaatconferentie in Glasgow onze coöperatie ook de ‘energie’ zal geven om door te gaan op de door ons ingeslagen weg van verduurzaming van onze mienskip in Garyp. Ook wil het bestuur u en jullie alvast een heel goede jaarwisseling een goed en bovenal gezond jaar 2022 toewensen.

Project Aardgasvrij
De kranten staan er soms bol van ‘de hoge gasprijs’ hoe komt dit toch???
De stijging van de gasprijs komt door verschillende redenen: er is een toenemende vraag naar gas en een gastekort. Dit tekort is onder andere ontstaan door het verminderen van de gaswinning in Groningen en door het beperkte aanbod van gas vanuit het buitenland. Ook de weersomstandigheden speelt een rol.
In it Enerzjyhus hebben we het gevolg van de hedendaagse hoge gasprijs ook gemerkt. Verschillende mensen die nu toch de overstap maken naar volledig ‘aardgasvrij’ of stappen willen ondernemen daar naar toe. Vooral de vraag hoe men de woning het beste kan isoleren om zo het gasverbruik te verminderen komt veelvuldig voor.
In 2019 zijn de eerste 11 woningen van het aardgas gegaan, in 2020 waren dit er 42. En inmiddels staat de teller op maar liefst 82. Door corona hebben de woningscans een periode stilgelegen, maar inmiddels zijn er sinds 2019 ruim 360 woningscans uitgevoerd.
Bent u de volgende die de stap neemt????
Vrijblijvende informatie kunt u ontvangen op donderdag of vrijdag in it Enerzjyhus of kijk op onze website (webinar Isolatie).

EKG verwelkomt haar 200e klant van Energie VanOns
Enerzjy Koöperaasje Garyp, bekend van het zonnepark de Griene Greide en het project Aardgasvrij Garyp, heette deze week haar 200e klant van Energie VanOns van harte welkom. Roel Bijlsma uit Warten werd voor dit heugelijke feit uitgenodigd in het Enerzjyhûs van Garyp.
Via familie hoorde hij van de coöperatie en werd hij getroffen door het concept. Door stroom af te nemen of door gewoon lid te worden, komen de revenuen ten goede van het dorp en haar omgeving. “Ik tocht, der moat ik by”, aldus Bijlsma. Hij wachtte tot zijn eigen energiecontract was afgelopen en meldde zich aan. Hij is blij dat hij op deze manier op een duurzame manier kan bijdragen aan zijn eigen leefomgeving. Hij ontving een welkomstpakket en bloemen uit handen van Nynke van Ens.

Het bestuur

LEES MEER =>

 


   

AGENDA 2021

    Klik HIER om een agenda-item in te sturen
December    
10 dec   OVG een Handel&Wandeltocht in Garyp
25 dec  t/m 9 jan
  Kerstvakantie
30 en 31 dec   Gods Golden Acre: oliebollenactie
     
   

AGENDA 2022

Januari    
29 jan   Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel: 46e Solistenconcours en ‘s avonds 15e federatiefestival in It Geahûs
Februari    
5 februari   ItGeahus smIt Geahûs
Buurman en buurman hebben weer een paar steengoede coverbands gevonden. Later meer.....
     
Maart    
     
April    
     
Mei    
     
Juni    
     
Juli    
21-23 juli   Hynstedagen 2022
     
Augustus    
     
September    
8 t/m 11 sept   NOVG: dorpsfeest
Oktober    
7 t/m 9 okt   Chr. Muziekver. Looft den Heer: 125- jarig jubileumweekend
November    
     
December    
     
     
     
     

Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

DANZ 

Ruil en/of weggeef pagina Garyp.
De facebook pagina voor Garipers die iets weg willen geven en of ruilen.
Bijvoorbeeld je hebt nog kinderlaarzen die nog prima een seizoen gebruikt kunnen worden.
In ruil van een pak koffie of … mag je deze laarzen ophalen.


LooftDenHeer logo
Chr. Muziekvereniging “Looft den Heer” Garyp

1897 - 2022 

Op 7 oktober 1897 werd onze muziekvereniging “Looft den Heer” opgericht.
Dat betekent dat er in oktober 2022 een uniek 125 jarig jubileum is te vieren waar we op passende wijze aandacht aan willen geven.
De eerste plannen zijn ondertussen gemaakt en de festiviteiten staan gepland voor het weekend van 8 en 9 oktober 2022.

Zie ook: www.aldgaryp.nl


Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.2 van 26 november 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 januari 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving
 • 30-01 t/m 05-02 Hersenstichting

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk