Teake van der Meer, afscheidstournee
Op za 28 oktober in It Geahûs

Teake van der Meer


Nieuws van de EKG september 2017
EKGaryp

Nieuwbouw Garyp - 5 september 2017
IMG 4875


Kijk ook eens op de site van Ald Garyp.
Westerein 23 37ea8d7c17944d959909eceb0ee23dda 

winterwandeling

Winterwandeling Garyp 2017

Lang, lang geleden kende Garyp haar eigen winterwandeling... Een avond waarop een ieder naar buiten ging, op zoek naar gezelligheid en verbinding met dorpsgenoten.
In de hedendaagse cultuur zoeken we wanhopig naar gezelligheid en verbinding op onze telefoons. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram... Een stil straatbeeld, zelfs rond de feestdagen. Daar willen we op één speciale avond in december iets aan doen. Maar dit moeten we als inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen met zijn allen doen!

Wat staat er te gebeuren?
Op 9 december 2017 organiseert de OVG een wandeling door eigen dorp, een route die voor jong en oud begaanbaar is en dus niet te lang, en niet te kort is. Een wandeling die dorpsgenoten het warme “ons” gevoel teruggeeft, en die ons alvast in de kerstsfeer zal brengen. Ook voor de mensen die dit tijdens kerstdagen misschien wel missen. Hoe mooi zou het zijn, om zo de kerstdagen samen tegemoet te lopen?Kerstsfeer, lampjes, vuurkorven, kerstbomen, koren, glühwein, theater.
Een klassieke kerstsfeer waar je direct een warm gevoel van krijgt.

Voor diegene die nog niet heeft gereageerd maar toch mee wil doen, geef je nu op!
secretaris@ondernemendgaryp.nl


(LC zaterdag 21 oktober 2017)

Verkeersregelaars bij afrit Wâldwei

GARYP Er komen mogelijk tijdelijk verkeersregelaars bovenaan het viaduct bij de afrit van de Wâldwei richting Garyp en Earnewâld. Daar loopt het verkeer in de avondspits vaak vast, waardoor auto’s tot op de Wâldwei staan te wachten. Het CDA in Tytsjerksteradiel vroeg donderdag opnieuw aandacht voor de onveilige situatie.

bg vert800px tabel

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang
(juli 2017)

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Garyp 

Voor de vereniging van Dorpsbelangen Garyp zijn wij als bestuur op zoek naar een aantal dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij het dorp en haar inwoners en vanaf 2018 het bestuur willen komen versterken. Voor informatie en of aanmeldingen kunnen jullie ons via het email adres dorpsbelanggaryp@gmail.com bereiken.
Lees verder >>Inwoners Tytsjerksteradiel tevreden over dienstverlening en woonomgeving

Tdiel Achtkarsp samen

Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn tevreden over hun woonomgeving en de gemeentelijke dienstverlening. Een aandachtspunt is de relatie tussen de gemeente en inwoners. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’ die gehouden is onder 2.000 inwoners. ‘Ik wil alle inwoners bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. De uitkomsten zijn een goede basis om de aandachtspunten uit het onderzoek af te stemmen met wat inwoners echt belangrijk vinden,’ aldus burgemeester Jeroen Gebben.

Gemeentelijke dienstverlening hoog gewaardeerd
In de afgelopen 12 maanden hebben zeven op de tien inwoners contact gehad met de gemeente. Zij waarderen dit met een 7,0. Dit is hoger dan landelijk. De grote meerderheid vindt dat het aanvragen van een product/dienst makkelijk gaat, de informatie juist was en de afhandelingstijd acceptabel. Medewerkers van de gemeente hebben bij de meerderheid van de inwoners een positieve indruk achtergelaten. Wel is verbetering mogelijk door inwoners nog meer aangenaam te verrassen met de verleende service.

Prettig wonen in Tytsjerksteradiel
Inwoners geven het wonen in de eigen buurt een 8,1. Ze voelen zich thuis in hun buurt en gaan prettig met elkaar om. Over de aanwezigheid van voorzieningen, zoals winkels en parkeergelegenheid, zijn inwoners tevreden. Ook het aanbod van gezondheids-, sport- en welzijnsvoorzieningen, wordt hoog gewaardeerd. Een aandachtspunt voor de gemeente is de buurten nog meer betrekken en een beroep doen op buurtbewoners bij de aanpak van leefbaarheid.

Relatie gemeente en inwoners
Bijna de helft van de inwoners heeft vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. Ruim vier op de tien inwoners vindt dat de gemeente doet wat zij zegt. Inwoners waarderen de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid met een 6,4. Alle drie aspecten worden hoger beoordeeld dan landelijk maar zijn aandachtspunten voor de gemeente.

Zorg en welzijn
Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn tevreden over het leven op dit moment en geven gemiddeld een 8,0. De eigen gezondheid geeft men een 7,7. De meeste inwoners zeggen voldoende contact met andere mensen te hebben. Eén op de vijf heeft behoefte aan meer sociale contacten. Een grote groep inwoners zet zich actief in voor de gemeenschap: twee derde van de inwoners was de afgelopen 12 maanden actief bij een vereniging en de helft van de inwoners heeft in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan.

Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door I&O Research. In totaal hebben 621 inwoners de vragenlijst ingevuld. Elke twee jaar voert Tytsjerksteradiel een tevredenheidsonderzoek uit.


 

(september 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Ledenbetrokkenheid

Enerzjy Koöperaasje Garyp heeft inmiddels ruim 90 leden. Betrokken mensen/gezinnen/bedrijven die achter de doelstellingen en uitgangspunten staan van onze coöperatie,  nl:
“Het met elkaar realiseren van een leefbare- en (sociaal) duurzame toekomst voor ons dorp en haar inwoners waaraan alle mensen actief kunnen deelnemen”

In dit kader is het “Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp e.o.” opgericht. Een fonds dat initiatieven die bovenstaande uitgangspunten onderschrijven, financieel wil ondersteunen. Binnenkort verschijnt hierover de nodige informatie op onze website. Het fonds wordt financieel “gevoed” vanuit de verkopersvergoeding voor klanten van Noordelijk Lokaal Duurzaam en de positieve opbrengsten van ons zonnepark de “Griene Greide”. Om dit alles mogelijk te maken doet het bestuur de volgende oproep:

  • Wordt lid van onze eigen energiecoöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp e.o.”
  • Meldt u aan als klant bij onze eigen leveringscoöperatie Noordelijk

Lokaal Duurzaam
De realisatie van bovenstaande oproep kost veel “energie” en tijd van het bestuur van de  coöperatie. Graag doet het bestuur hierbij wederom een oproep om u als vrijwilliger aan te melden om dit prachtige dorpsinitiatief actief te ondersteunen. Dit alles met de hierboven genoemde doelstelling en uitgangspunten. Kom in beweging voor uw eigen MIENSKIP.

Sinnepark de “Griene Greide”
Er is nogal veel te doen geweest over het weer van dit jaar tot nu toe. Teleurstellend hoor je vaak om je heen. Toch beamen wij dat er dit jaar best veel zonne-uren zijn geweest. Per 1 september stond de productieteller van kWh’s op 5 miljoen!!! Met nog 4 maanden te gaan, gaan wij zeker de
doelstelling van 6 miljoen kWh’s halen. Ondanks de zware (financierings-) lasten gaan wij er dan ook ervan uit dat er volgend jaar ook geld overblijft om het Fûns (sosjale) Duorsumens Garyp te voeden.

Van de bestuurstafel
In de bestuursvergadering van 7 september j.l. is een belangrijk plan besproken
en vastgesteld:

  • Projectplan verduurzaming (woningvoorraad) Garyp. Een plan waar vele facetten van (sociale-) verduurzaming van ons dorp bij elkaar worden gebracht die met elkaar te maken hebben. Zoals de volgende onderdelen:
  • Klanten- en ledenwerving
  • Verkoop Gariper stroom aan particulieren én bedrijven
  • Projecten voor energiebesparing
  • Organiseren van “community’s” die helpen bij organisatie én uitvoering CO2 neutraal én circulair dorp.

Onderdelen van dit door het bestuur vastgestelde plan zullen in de loop van dit najaar en begin volgend jaar in uitvoering worden gebracht. U zult hiervan vooraf volledig over worden geïnformeerd via de website en andere social media en natuurlijk ook via (persoonlijke) mailings en de Rabbelskûte. In het najaar gaan we met betrokkenen een soort kick-off bijeenkomst organiseren waar het totaalplan zal worden gepresenteerd.

 

Het bestuur EK Garyp


Nieuwbouw Garyp - situatie 5 september 2017

Vanmiddag een wandeling gemaakt via Brandsmaloane, Ielke Boonstraloane, Middelpaed, Poelsleane, Skepersloane, Inialoane en Skeanpaad. Rondje van bijna 7 km.
Bij het uitbreidingsplan aan de Brandsmaloane staan inmiddels al 2 riante huizen.

Bouwbedrijf G. de Haan & Zn. en gemeente Tytsjerksteradiel ontwikkelen 23 woningen, waarvan in fase 1: 3 rij-, 4 halfvrijstaande- en 7 vrijstaande woningen. Voor verkoopinformatie kunt u voor de rijwoningen en de halfvrijstaande woningen terecht op de speciale website www.fijnwoneningaryp.nl en bij Wijmenga Makelaars. Van de projectwoningen is alleen bouwnummer 6, halfvrijstaand, nog beschikbaar! Voor kavelinformatie van de vrijstaande woningen kunt u terecht bij gemeente Tytsjerksteradiel.

Aan de Skepersloane begint de nieuwe boerderij met woonhuis van de familie De Vries ook al duidelijke contouren te krijgen.

Aan de Brandsmaloane
Aan de Brandsmaloane
Aan de Brandsmaloane - Skeanpaad
Aan de Brandsmaloane - Skeanpaad
Met privé vijver
Woningen Bouwbedrijf de Haan
Woningen Bouwbedrijf de Haan
Woningen Bouwbedrijf de Haan
Skepersloane - familie De Vries
Skepersloane - familie De Vries
Skepersloane - familie De Vries

Tijdens zo'n wandeling kom je van alles en nog wat tegen. De natuur is zo begin september nog prachtig. En de Poelsleane is uiteraard een geweldig mooi wandelpad.
De dieren die ik op de foto zette waren allemaal even nieuwsgierig, of waren ze gewoon op hun hoede..?

IMG 4860
IMG 4862
IMG 4864
IMG 4873
IMG 4867


 

Openingstijden zwembad

Zwembad juni 2017Zaterdag 16 september a.s. is de laatste openingsdag (geopend tot 17.30 uur) van zwembad 'It Baeijersplak' dit seizoen. Ondanks het niet altijd fraaie zomerweer kunnen we toch terugkijken op een geslaagd seizoen met als hoogtepunt de feestelijke heropening van het zwembad in juni.

 

Alle zwemmers, bezoekers en vrijwilligers heel erg bedankt.

Tot volgend jaar!


Vanaf 4 september a.s. tot het moment van sluiten zijn de openingstijden als volgt:
Maandag t/m donderdag 14.00 uur - 17.30 uur en 18.30 uur - 20.30 uur

Vrijdag 13.30 uur - 17.30 uur en 18.30 uur - 20.30 uur
Zaterdag 13.30 uur - 17.30 uur
Zondag 13.30 uur - 17.30 uur (alleen geopend bij mooi weer)


 

 

Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

 AGENDA 2017

Oktober  
di 17 oktober Fr. C.P.B. Garyp
Rayonvergadering in de Gerf. Kerk van Opeinde
Reisverslag door Marinus en Siska Weisenbach uit Veendam.
“Met de camper langs de westkust van Noord-Amerika.” Kosten 7 euro
21 oktober vakantie2 Herfstvakantie Noord
21 okt 2017 t/m 29 okt 2017
Week 43   (regio Midden en Zuid een week eerder)
26 t/m 28 oktober Gods golden Acre: Waxinelichtjes en wenskaarten actie t.b.v. project “Skoolbus” GGA Zuid-Afrika
28 oktober Teake van der MeerTeake van der Meer, afscheidstournee
Teake van der Meer oftewel “Lytse Teake” is bezig met zijn afscheidstournee en in dit tournee kan Garyp natuurlijk niet ontbreken!
Op zaterdag 28 oktober zal hij ’s middags om 15:00 uur zijn humoristische optreden verzorgen.

Entree is € 5,00 p.p. Om ongeveer 18.30 uur staat er nog een pastabuffet klaar. Wilt u mee eten?
Dan graag opgeven in It Geahûs of mailen naar itgeahus@gmail.com. Kosten voor het buffet zijn € 7,50 p.p. Een leuke middag/avond voor maar €12,50.

Activiteitencommissie It Geahûs
November  
3 november Activiteitencommissie It Geahûs: Bingo
11 november Activiteitencommissie It Geahûs:
Vanaf 22.00 uur muziekavond in de bar van It Geahûs met zanger/gitarist Brian Christopher. Brian brengt eigen vertolkingen van o.a. The Beatles, Rolling Stones, The Eagles, Sting, Elton John, Simon & Garfunkel. Kaarten € 8,00 per stuk.
di 14 november Fr. C.P.B. Garyp
Gedeputeerde Mevr. S. Poepjes vertelt over Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018
December  
9 december OVG - Winterwandeling in Garyp
9 december Amnesty's Schrijfmarathon
do 14 december Fr. C.P.B. Garyp
Kerststukjes maken. Aanvang 9.00 uur
15 december Activiteitencommissie It Geahûs: Bingo
16 december Toanielferiening Lytse Krêft en Chr. Muziekvereniging Looft den Heer: uitvoering van Kryslyt in de Andreastsjerke om 20:00 uur
ma 18 december Fr. C.P.B. Garyp
Kerstviering m.m.v. “De Sara’s”
23 december vakantie2 Kerstvakantie
23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Week 52 t/m 1
   
 

 AGENDA 2018

Januari  
do 4 januari Fr. C.P.B. Garyp
Koffiemorgen met nieuwjaarswensen.
Aanvang: 9.30 uur
Wie wat verzamelt kan dat meenemen. Wat verzamelt U?
di 16 januari Fr. C.P.B. Garyp
Gezamenlijke vergadering met Oudega in Garyp.
Mw. Fatima Taghvaei vertelt over haar vlucht uit haar geboorteland Iran.
Februari  
3 februari Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel: 44e Solistenconcours en ‘s avonds 12e federatiefestival in It Geahûs
di 13 februari Fr. C.P.B. Garyp
Feestelijke jaarvergadering.
M.m.v. B&B theeschenkerij ‘t Landschap uit Boelenslaan.
Maart  
di 13 maart Fr. C.P.B. Garyp
Dhr. Bijlsma vertelt over zijn werk voor “Het Lichtpunt” in Kollumerzwaag
18 maart  Chr. Gem. Zangver .Zingt Gode Lof: Slotconcert
   
April  
wo 4 april Fr. C.P.B. Garyp
Biningsdei in “De Lawei” te Drachten.
Vertrek “It Geahûs” 8.15 uur
do 6 april Fr. C.P.B. Garyp
Paasstukje maken. Aanvang 9.00 uur.
di 17 april Fr. C.P.B. Garyp
Elle Hoekstra uit Eastermar vertelt over het project “Fam to Fam” in Albanië.
Mei  
..? mei Fr. C.P.B. Garyp
Uitstapje.
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 21e jaargang nr.1 van 15 september 2017 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 17 november 2017.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 10 november 2017 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2017

10-09 t/m 16-09 Prinses Beatrix Spierfonds
17-09 t/m 23-09 Nierstichting Nederland
24-09 t/m 30-09 Fonds verstandelijk gehandicapten
01-10 t/m 07-10 Dierenbescherming
08-10 t/m 14-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
15-10 t/m 28-10 vrije periode
29-10 t/m 04-11 Diabetes Fonds Nederland
05-11 t/m 11-11 Alzheimer Nederland
12-11 t/m 18-11 Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
19-11 t/m 25-11 Nationaal MS Fonds
26-11 t/m 02-12 Leger des Heils