Nieuws van Dorpsbelang

(november 2022)

Tennispaadsje
Het Tennispaadsje ligt er door boomwortels slecht bij. We hebben dit gemeld bij de gemeente. Ze hebben ons gemeld dat ze momenteel aan het inventariseren zijn hoe de gemeentelijke wandelpaden, bruggetjes etc. erbij liggen, om zo een beeld te krijgen hoeveel budget nodig is om het noodzakelijke, achterstallige, onderhoud te kunnen uitvoeren.
Ons advies is om het pad, vooral in het donker, te mijden tot het weer veilig begaanbaar is.

MFC
De school maar ook de sporthal voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit biedt kansen om de school en It Geahûs eventueel te clusteren en mogelijk ook de kerk en sportverenigingen hier bij te betrekken. Op 11 mei jl. hebben we als dorpsbelang en bovengenoemde partijen een voorlichting hierover gehad, van de heer Jongedijk van de gemeente, over de mogelijkheden. Hij vertelde hoe ze tewerk zijn gegaan bij de ontwikkeling van de plannen van het MFC in Tytsjerk en Jistrum.
Het was een interessante avond en werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren.
Helaas heeft de heer Jongedijk de gemeente verlaten, waardoor er nog geen vervolg op deze voorlichtingsavond heeft plaats gevonden.
Sinds 18 oktober jl. weten we dat zijn vervanger de heer Bart Mossel is.
We hopen op zeer korte termijn van hem te horen en te zien wat hier in Garyp mogelijk en wenselijk is.
We houden u op de hoogte.

FIXI
Wanneer u een melding of klacht heeft over bijvoorbeeld het groen, bestrating, straatverlichting etc. in uw omgeving, dan kunt u dit melden via de website fixi.nl.
U kunt dit uiteraard ook telefonisch via 14-0511 doen.

Dorpsbelang Garyp

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp

Meer informatie:


 

Sinterklaas

Zaterdag 19 november komt SInterklaas weer aan in Garyp om 13.30 uur.

Sinterklaas gaat een klein rondje door het dorp maken, samen met zijn roetveegpieten en onder begeleiding van vrolijke sinterklaasmuziek.

De route is:
** Greate Buorren (Unicumwei/stop 1), Inialoane, Feanhústerpaad (speeltuin/stop 2), Ielke.Boanstraloane, De Tuije (speeltuin/stop 3), De Tuije (ter hoogte van Bakkerij Van der Zee/stop 4), Greate Buorren **.

125 Jaar - Video's

Chr. Muziekvereniging Looft den Heer

Voor de foto- en videotentoonstelling zijn een zestal oude videobanden gedigitaliseerd. De banden waren van Taede Douma en beslaan de periode vanaf 1984 tot 1997. Uit al dit materiaal zijn er 6 korte video's samengesteld ten behoeve van het 125-jarig jubileum van Looft den Heer.

Klik hier voor de pagina met de videos en links

De videos staan ook op YouTube.


Sinteklaasjeije

Sinteklaasjeie

Zo kwamen de Sinterklaas-jeiers een kleine 30 jaar geleden bij ons aan de deur.
Een prachtige traditie die niet verloren moet gaan.


  Klik HIER om een agenda-item in te sturen
 

AGENDA 2022

November  
December  
11 december ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Dart toernooi - inschrijfgeld € 7,00
Aanvang: 14.00 uur
16 december ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Kerstbingo - entree € 10,00
Aanvang: 20.00 uur
   
 

AGENDA 2023

Januari  
4 januari ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Kinderbingo - entree € 5,00
Aanvang: 14.00 uur
7 januari ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Nieuwjaarsborrel - met DJ Auke Veenstra - Stappers van Toen
13 januari ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Grutte Pier - de film
Aanvang: 20.00 uur
28 januari

LooftDenHeer logo28 januari 2023: 48e solistenconcours en 16e federatiefestival in It Geahûs te Garyp

Februari  
4 februari ItGeahus smActiviteitencommissie It Geahûs
Buorman & Buorman - 2 Tributebands
   

Collecterooster

  • 06-11 t/m 12-11 Alzheimer Nederland
  • 13-11 t/m 19-11 Het Gehandicapte Kind
  • 20-11 t/m 26-11 Kerk in Actie
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

Fûgelwacht Garyp

Dorpsbewoners kunnen meldingen  doen over (bijzondere) vogelsoorten bij de  Fûgelwacht Garyp e.o. via mail naar fugelwachtgaryp. Zo mogelijk ook foto’s mee sturen.
Ook voor andere zaken m.b.t. (weide)vogels is het bestuur via dit e-mailadres bereikbaar. Voor telefonische informatie verwijzen wij naar voorzitter Rinus de Vries, tel. 0511 – 521655 of secretaris Gjalt Faber, 0511 – 521918.

Âlde foto's fan Garyp

Yn 2015 is de website www.aldgaryp.nl de loft yn gongen. Op de website sille stadich oan mear en mear moaie âlde foto’s en films fan Garyp komme te stean.

Video oude dorpsfilms

Website: www.aldgaryp.nl


'De Rabbelskûte' 26e jaargang nr.2 van 4 november 2022 is uit.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 13 januari 2023.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

 


© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk