Ondernemend Garyp

OVG logo small
De Ondernemersvereniging van Garyp heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemers die gevestigd- of zakelijk actief zijn in Garyp.

Meer informatie:
- Algemeen
-
Leden (bedrijven) van Ondernemend Garyp

- Het bestuur
-
Contact
-
Formulier opgave advertentie OVG-folder


 

 

 
 

Dorpsbelang Garyp

Logo-Dorpsbelang

Op deze plek verschijnt nieuws en informatie van Dorpsbelangen Garyp

Nieuws van Dorpsbelang   (febr.2019)

Overleg B&W
In nieuws van Dorpsbelang van december hebben wij aangegeven dat het overleg als positief ervaren werd. Wij zijn nu inmiddels 2 maanden verder in de tijd maar van de gemaakte afspraken lijkt nog geen snelle uitvoering in het voor uitzicht. Wij zullen de herinneringen nogmaals aanhalen en aangeven dat er nu tijd is voor actie.

Rotonde
De werkzaamheden aan de rotonde bij het viaduct over de Wâldwei zijn inmiddels gestart. De fietsers kunnen de komende 4 weken geen gebruik maken van het viaduct...... Lees meer ->

Zwerfafval
De gemeente heeft de vergoedingen voor het afgelopen jaar en het komende toegezegd. Wij hebben aangegeven bij de gemeente dat de betreffende verenigingen en....Lees meer ->

Glasvezel
De werkzaamheden aan de aanleg van de glasvezel voor het buiten gebied zijn gestart. De inwoners in de "grijze" gebieden kunnen nu straks hopelijk ook van een snelle internetverbinding gebruik maken.  Lees meer ->

Ledenvergadering
Voor de aankomende ledenvergadering op 8 april hebben wij een spreker uitgenodigd die de mogelijkheden voor outdoor fitness voor jong en oud gaat toelichten..... Lees meer ->

Jaarwisseling
De jaarwisseling is goed verlopen. Ook de nieuwjaarsreceptie was met een groot aantal bezoekers een succes.... Lees meer ->
Siep en Jellie Bijlsma “Gariper fan it jier 2018”

gariperjier2018 P1003673 v2Gjalt Faber en Trudi Dorreboom reiken de prijs uit aan Siep en Jellie Bijlsma (foto: Timon Busman)De eigenaren van de Spar-winkel in Garyp, Siep en Jellie Bijlsma, zijn gekozen tot “Gariper van it jier 2018”.

De redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” heeft de keuze gemaakt op basis van het aantal nominaties door lezers en vooral ook om de motivatie daarvan. De lezers roemden de inzet voor de winkel, de klanten en het dorp. Ook de service die ze leveren is ongekend. Maar bovenal is het echtpaar Bijlsma genomineerd vanwege hun sociaal-maatschappelijke betrokkenheid voor het dorp en hun inzet op bestuurlijk en cultureel gebied. Bewoners noemen hen 'meedenkers' en een paar dat zorgt voor verbinding in het dorp. De verbinding komt tot stand vanuit de Spar-winkel, maar ook via andere kanalen in het dorp. Dat kan zijn het sturen van een kaartje aan zieken, het nemen van zitting in diverse besturen en het samenwerken met de vele verenigingen, de kerk en ondernemers. Ze houden het wel en wee in het dorp in de gaten en zijn daardoor de economische, sociale, maatschappelijke en culturele spil in het dorp.

Wat in veel dorpen niet meer lukt, lukt Siep en Jellie nog steeds wel. Namelijk met een enthousiast team medewerkers de dorpswinkel in stand houden. In hun winkel is echt alles te koop. Vindt een klant een product niet, dan zorgt Jellie ervoor dat het de volgende keer in het schap ligt. De winkel is ook de dagelijkse place to be voor veel bewoners om even dorpsgenoten te ontmoeten en de sociale contacten op peil te houden.

Een inzender vatte het echtpaar Bijlsma samen als:

  • altijd actief
  • altijd klaar staan voor een ander
  • altijd positief meedenkend en handelend
  • prettig, flexibel en oplossingsgericht
  • heel betrokken bij iedereen zonder aanziens des persoons
  • niets is te veel, actief in verenigingen en besturen
  • verbinden mensen in het dorp

Op zaterdag 5 januari om 22:00 uur heeft de redactie van dorpskrant “De Rabbelskûte” de “Gariper fan it jier 2018” bekend gemaakt. Het echtpaar Bijlsma ontving in een volle zaal een trofee met inscriptie en een bos bloemen. De huldiging werd gehouden in het dorpshuis It Geahûs tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de Activiteitencommissie van It Geahûs.
De redactie van de Rabbelskûte is verheugd dat ze de prijs 'Gariper fan it jier' aan het echtpaar Bijlsma mocht uitreiken. Want zonder Siep en Jellie zou het dorp er waarschijnlijk veel minder florissant voor staan. Het 'mienskips gefoel', dat centraal stond met de Culturele Hoofdstad LF2018, maken zij volledig waar.
De redactie hoopt dat de context van de prijs ook ander Garipers zal inspireren om voorbeelden als ‘zorg voor elkaar’, ‘meedenken’ en ‘verbinden’ in praktijk te brengen.

Redactie doarpskrante De Rabbelskûte Garyp

rotondeWaldwei Informatie over aanleg rotonde bij de Wâldwei

Er komt een in het voorjaar van 2019 een rotonde bij de afrit Garyp vanaf de Wâldwei. De situatie aan het einde van genoemde afrit is nu niet overzichtelijk,
waardoor automobilisten langer moeten uitkijken en stilstaan dan normaal. De files stonden aanvankelijk tot op de Wâldwei, wat natuurlijk gevaarlijk is. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, ook met drones en verkeersregelaars om te bekijken hoe het verkeer doorstroomt. Daaruit is gebleken dat meer verkeer opstroopt dan aanvankelijk volgens de berekeningen het geval zou moeten zijn.Daarom moet er een rotonde komen.

Tijdelijke stoplichten
Er staan nu stoplichten, die tijdelijk een goede oplossing blijken. Echter, wegens vandalisme moeten ze bijna wekelijks hersteld worden. Onbegrijpelijk dat mensen dit doen. Het repareren kost veel geld.

De planning
Op dit moment loopt de aanbesteding; de publicatie komt begin december; in januari zal duidelijk worden wie het werk gaat uitvoeren. In de planning wordt de nieuwe rotonde in maart-april 2019 opgeleverd. Voor de aanleg van asfalt en het trekken van de belijning mag het niet te koud zijn.

Soort rotonde
De rotonde kan precies op het grondgebied van de provincie aangelegd worden. Het wordt een kleine rotonde, want er is niet veel ruimte beschikbaar. Er komen aan de zuidkant nieuwe taluds, met een duiker voor de sloot. Het midden van de rotonde heeft een doorsnee van ongeveer 10 meter, is verhoogd en krijgt een lamp in het midden. Bovendien komen er verhardingen die opengesteld kunnen worden voor speciaal vervoer.

Planning
Eerst komt de bomenkap en de aanleg van taluds. Daarna komt het asfalt en de belijning en zal het autoverkeer een week of twee afgesloten worden. De fietsers kunnen er waarschijnlijk wel langs. In hetzelfde werk (aanbesteding provincie) wordt ook het wegdek naar Earnewâld vernieuwd (gemeente). Een vergelijkbare, andere rotonde ligt bij Giekerk. Daar kom je uit als je vanaf Tytsjerk langs de wok, het dorp in rijdt.


 

(dec 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp


Al 1850 huishoudens ontvangen groene stroom uit Garyp
Mede dankzij de vele zonne-uren in 2018 heeft ons zonnepark “de Griene Greide” tot en met november een hoeveelheid van ruim 6,6 miljoen kWh’s geleverd. Ter vergelijking in 2017 was dit: 6 miljoen kWh’s. “Fansels kinne we dêr grutsk op wêze”.

“Energie VanOns” scoort een 10! Dy stroom wolle jo dochs ek?
De consumentenbond onderzocht en constateert: Energie VanOns krijgt een dikke 10 en staat daarmee bovenaan in de groene stroom ranking. De stroom die in Garyp wordt  opgewekt gaat naar Energie VanOns. Wie dus klant is bij Energie VanOns krijgt 100% duurzaam opgewekte donkergroene stroom uit ons eigen dorp. Ter vergelijking: Energieleverancier Essent scoorde slechts een 5,6.

Bent u al lid van Enerzjy Koöperaasje Garyp? Samen sterker!
Lid worden van de energiecoöperatie is het eerste jaar gratis en kost u daarna €7,50 per jaar. Aanmelden kan via www.ekgaryp.nl, Het voordeel van het lidmaatschap van Enerzy Koöperaasje Garyp (EKGaryp) én tegelijk klant zijn van Energie VanOns, is het gebruik maken van donkergroen geproduceerde voor leden goedkopere Gariperstroom. Stroom dat daarnaast ook nog een bijdrage levert aan ons gezamenlijk Fûns (Sosjale) Duorsumens Garyp. Kortom: Samen werken aan een betere en vooral duurzame wereld voor ons én onze (klein)kinderen.

Fûns Sosjale Duorsemens (FSD)
Het openluchtzwembad in Garyp, de vlinder- en bijenweide in Sumar maar ook de kinderkerk in Garyp gingen u reeds voor met het indienen van een aanvraag bij het FSD. Dit fûns heeft jaarlijks een budget van minimaal € 4.000,00 beschikbaar voor duurzame initiatieven in Garyp en directe omgeving.

De subsidiepot is nog niet leeg!
Voor het jaar 2018 zijn er in het FSD nog gelden beschikbaar. Aanvragen kunnen ook nu nog worden  ingediend bij info@ekgaryp.nl. In aanmerking komen alle projecten/initiatieven die de (sociale) duurzaamheid centraal stellen en groepen van mensen duurzaam in staat stellen mee te doen aan de samenleving van Garyp en directe omgeving. Bij de aanvraag moet een projectplan en een begroting worden overlegd. Voorwaarde is dat er meerdere bronnen van financiering zijn. Een aanvraag moet vóór het eind van dit jaar ntvangen zijn. Uiteraard kunnen er in 2019 ook weer nieuwe aanvragen worden ingediend.

Pilot “Aardgasvrij Garyp”
Het lijkt wel of het een tijdje stil is gebleven rond dit mooie uitdagende project. Maar schijn bedriegt. Het bestuur is samen met de gemeente achter de schermen heel druk bezig om de pilot “Aardgasvrij Garyp” op te zetten en tot uitvoering te brengen. Vele zaken dienen vooraf geregeld te zijn willen we “beslagen ten ijs” komen! Zowel nationaal als regionaal zijn de ogen op Garyp gericht.

Projectorganisatie - rol EKGaryp
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het opzetten van een projectorganisatie. Hierin worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste plaatsen en bij de juiste personen neergelegd. Ook het bestuur van EKGaryp krijgt een grote verantwoordelijkheid hierin en de uitvoering komt geheel voor rekening van EKGaryp. Uiteraard kan ook op hulp van de gemeente worden gerekend.

Projectleider
De uitvoering van de projectorganisatie wordt gelegd bij een projectleider. Deze zal uit eigen EKGaryp-kring worden benoemd. Deze persoon zal het geheel aan projectmanagement gaan aansturen en uitwerken met secretariële ondersteuning, ook grotendeels uit de EKGaryp-gelederen. Ingeschreven voor een energiescan en dan? Ruim 180 huishoudens/bewoners hebben zich tot nu toe ingeschreven voor het
laten uitvoeren van een energiescan. Inmiddels hebben 12 huizen een proefscan gehad. Medio december wordt gestart met het uitvoeren van de eerste reguliere energiescans. Heeft u zich ingeschreven? Dan wordt er binnenkort contact met u opgenomen door één van de energie-adviseurs. Een scan aanvragen kan nog steeds Een energiescan is een absolute voorwaarde voor het aanvragen én verkrijgen
van subsidie vanuit de pilot. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de bewoner aantonen dat de gasmeter wordt verwijderd! Schrijf u daarom nu nog in voor een scanaanvraag. Dit kan via de website van www.ekgaryp.nl . Alle aanvragen worden op datum van ontvangst in behandeling genomen. Soms moet u even geduld hebben, maar uw aanvraag komt zeker aan de beurt!

Wordt vervolgd!
Binnenkort zullen we u via de nieuwsflits uitgebreid informeren hoe alles verder in zijn werk gaat. We houden u dus op de hoogte.

It bestjoer fan de EKGaryp winsket jo Noflike Krystdagen en in Enerzjyk en
Duorsum 2019!

 

Het bestuur EK Garyp


Klik HIER om een agenda-item in te sturen

 

AGENDA 2019

Februari  
22 febr Fûgelwacht: Ledenvergadering in It Geahûs om 20:00 uur
Maart  
vrij 1 maart   giestekmeiDe eerste van de maand dus: (G)iest ek mei
Opgave bij Eelke Hoekstra tel.521975 of bij Minnie van der Voorde tel.521693
vr 8 maart bingo 
Bingo
om 20:00 uur

Activiteitencommissie It Geahûs
11-16 mrt deze week Collecte van Amnesty International in Garyp
za 16 mrt Toanielselskip Lytse Krêft spilet it dramastik "Wachtsjend wetter"
Aanvang 20.00 uur in It Geahûs
wo 20 maart C.P.B. Garyp - Bert Pronk deelt met ons zijn ervaringen in de meldkamer van 112
vrij 22 en za 23 mrt Toanielselskip Lytse Krêft spilet it dramastik "Wachtsjend wetter"
Aanvang 20.00 uur in It Geahûs
   
April  
8 april Dorpsbelang: Jaarvergadering
wo 10 april C.P.B. Garyp - We laten ons deze avond verrassen
vr 12 april bingo 
Bingo
om 20:00 uur

Activiteitencommissie It Geahûs
27 april NOVG: Koningsdag: Feest vanaf 19:30 uur in It Geahûs

Om 19:30 uur pubquiz voor alle buurten. Ook ‘vrije inzendingen’ zijn welkom. Dus wil je met je vrienden of familie (maximaal 6 personen) mee doen? Dat kan! Opgave via info@oranjegaryp.nl

Vanaf ongeveer 21:00 uur speelt Folkert-Hans Tolsma. Met zang, trompet en saxofoon.

Mei  
do 16 mei C.P.B. Garyp - jaarlijkse uitstapje
   
   
   
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 14 december 2018 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 februari 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 februari 2019 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

04-03 t/m 10-03 Jantje Beton
11-03 t/m 17-03 Amnesty International 18-03 t/m 24-03 Reuma Nederland
25-03 t/m 31-03 ZOA
01-04 t/m 07-04 Fonds Gehandicaptensport 08-04 t/m 14-04 Hartstichting
15-04 t/m 21-04 Nationaal Fonds Kinderhulp